Bestyrelsesmøde nr. 109

Dagsorden

8. april 2021 kl. 9-16

 1. Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden

 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 26. januar 2021 – fortroligt

 3. Indblik i forskning, uddannelse og formidling på KU v. Kristin Veel, lektor i moderne kulturstudier, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, HUM

 4. Beslutning: Årsrapport 2020
  Pkt. 4. Indstilling / Pkt. 4, bilag 1 / Pkt. 4, bilag 2

 5. Beslutning: Revisionsprotokol
  Pkt. 5. Sagsfremstilling / Pkt. 5, bilag 1 / Pkt. 5, bilag 2

 6. Orientering: Økonomiske vilkår for KU frem mod budget 2022
  Pkt. 6. Indstilling / Pkt. 6, bilag 1 

 7. Beslutning: Afrapportering og statusredegørelse på strategisk rammekontrakt
  Pkt. 7. Indstilling / Pkt. 7, bilag 1 / Pkt. 7, bilag 2 / Pkt. 7, bilag 3

 8. Beslutning: Forhandlingsoplæg til møde med UFM den 7. maj – fortroligt

 9. Orientering: Status for KU’s kvalitetssikring af uddannelser 2020
  Pkt. 9. Indstilling / Pkt. 9, bilag 1Pkt. 9, bilag 1a / Pkt. 9, bilag 1b 

 10. Generel orientering fra rektorat og bestyrelsesformand
  a. Siden sidst – fortroligt

 11. Udsendte skriftlige orienteringer fra rektoratet
  Evt. spørgsmål til:
  a. Opdateret aktionsliste – fortroligt

 12. Evt