Udpegnings- og indstillingsorganer på KU

Når der skal  findes nye eksterne medlemmer til Københavns Universitets bestyrelse følges bestemmelserne i universitetsloven og Københavns Universitets vedtægt om indstilling og udpegning af eksterne medlemmer og bestyrelsesformand.  

Københavns Universitets indstillingsorganer indstiller på baggrund af en offentlig annoncering medlems- og formandskandidater til Københavns Universitets udpegningsorgan, som foretager den endelige udpegning.  

Indstillingsorganerne nedsættes som ad hoc-organer og opløses, når udpegningsorganet har udpeget de nye eksterne bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand.

Udpegningsorganets medlemmer udpeges for en periode på 4 år, studenterrepræsentantens funktionsperiode er dog 2 år. Medlemmerne kan genudpeges én gang, dvs. den samlede funktionsperiode kan maksimalt være 8 år (4 år for studenterrepræsentanten).

Procedure for udpegning

Udpegningen af nye eksterne bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand følger universitetslovens bestemmelser og universitetets egne procedurer ved nedsættelse af to indstillingsorganer og et udpegningsorgan. Indstillingsorganerne udarbejder hver en kompetencebeskrivelse for henholdsvis de ledige, eksterne medlemsposter og formandsposten. På den baggrund annonceres der offentligt efter kandidater til bestyrelsesposterne. Med udgangspunkt i de indsendte indstillinger udarbejder indstillingsorganerne en begrundet indstilling på minimum to kandidater pr. post, som fremsendes til udpegningsorganet.

Udpegningsorganet træffer på baggrund af de fremsendte indstillinger beslutning om udpegning af to nye eksterne bestyrelsesmedlemmer samt en ny bestyrelsesformand.

KU's udpegningsorgan 2018-2022

  • Formand: Christian Grøndahl, dr.med., medstifter og CEO for SNIPR Biome, udpeget af KU's repræsentantskab
  • Lars Goldschmidt, konsulent mv., udpeget af KU's repræsentantskab
  • Camilla Hütters, leder af Nationalt Center for Erhvervspædagogik, Københavns Professionshøjskole, udpeget af KU's repræsentantskab
  • Vibeke Krag, professionelt bestyrelsesmedlem for bl.a. Nykredit A/S, udpeget af KU's repræsentantskab
  • Karsten Ohrt, fhv. formand for Ny Carlsberg Fondet, udpeget af KU's repræsentantskab
  • Jan Hove Sørensen, partner i KPMG, udpeget af KU's repræsentantskab
  • Anders Milhøj, lektor på Økonomisk Institut, KU, udpeget af KU’s Hovedsamarbejdsudvalg som medarbejderrepræsentant
  • Mikkel Bogh, direktør for Statens Museum for Kunst og eksternt medlem af KU's bestyrelse, udpeget af KU's bestyrelse
  • Mike Gudbergsen, stud.cand.scient.pol., udpeget af Studenterrådet som studenterrepræsentant