Udpegnings- og indstillingsorganer på KU

Når der skal  findes nye eksterne medlemmer til Københavns Universitets bestyrelse følges bestemmelserne i universitetsloven og Københavns Universitets vedtægt om indstilling og udpegning af eksterne medlemmer og bestyrelsesformand.  

Københavns Universitets indstillingsorgan indstiller på baggrund af en offentlig annoncering medlems- og formandskandidater til Københavns Universitets udpegningsorgan, som foretager den endelige udpegning.  

Indstillingsorganet nedsættes som ad hoc-organer og opløses, når udpegningsorganet har udpeget de nye eksterne bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand.

Udpegningsorganets medlemmer udpeges for en periode på 4 år, studenterrepræsentantens funktionsperiode er dog 2 år. Medlemmerne kan genudpeges én gang, dvs. den samlede funktionsperiode kan maksimalt være 8 år (4 år for studenterrepræsentanten).

Procedure for udpegning

Udpegningen af nye eksterne bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand følger universitetslovens bestemmelser og universitetets egne procedurer ved nedsættelse af et indstillingsorgan og et udpegningsorgan. Indstillingsorganet udarbejder hver en kompetencebeskrivelse for henholdsvis de ledige, eksterne medlemsposter og formandsposten. På den baggrund annonceres der offentligt efter kandidater til bestyrelsesposterne. Med udgangspunkt i de indsendte indstillinger udarbejder indstillingsorganet en begrundet indstilling på minimum to kandidater pr. post, som fremsendes til udpegningsorganet.

Udpegningsorganet træffer på baggrund af de fremsendte indstillinger beslutning om udpegning af to nye eksterne bestyrelsesmedlemmer samt en ny bestyrelsesformand.

KU's udpegningsorgan 2022-2026

  • Formand: Christian Grøndahl, dr.med., medstifter og CEO for SNIPR Biome, udpeget af KU's repræsentantskab
  • Vibeke Krag, professionelt bestyrelsesmedlem for bl.a. Nykredit A/S, udpeget af KU's repræsentantskab
  • Jan Hove Sørensen, partner i KPMG, udpeget af KU's repræsentantskab
  • Lars Tyge Nielsen, director of Columbia University's Mathematics of Finance MA program, udpeget af KU's repræsentantskab
  • Maj-Britt Kaltoft, Business Development Management, CBO, Intravacc.
  • Anders Milhøj, lektor på økonomisk institut, udpeget af KU’s Hovedsamarbejdsudvalg som medarbejderrepræsentant
  • Agnete Raaschou-Nielsen, professionel bestyrelsesmedlem og eksternt medlem af KU's bestyrelse, udpeget af KU's bestyrelse
  • Anders Nørrekær Mortensen, studerende Fødevarer og Ernæring, udpeget af Studenterrådet som studenterrepræsentant