Møder for Københavns Universitets bestyrelse

Mødeplan for Københavns Universitets bestyrelse 2021. Dagsordner (inkl. bilag), samt referater offentliggøres løbende.

Dato Dagsorden Referat
26. januar Dagsorden møde 108 Referat møde 108
8.-10. marts Seminar
8. april Dagsorden møde 109 Referat møde 109
15. juni Dagsorden møde 110 Referat møde 110
5. oktober Dagsorden møde 111 Referat møde 111
7. december Dagsorden møde 112 Referat møde 112