Møder for Københavns Universitets bestyrelse

Mødeplan for Københavns Universitets bestyrelse 2019. Dagsordner (inkl. bilag), samt referater offentliggøres løbende.

Dato

Dagsorden

Referat

28. januar Møde 98 Møde 98
11.-15. marts Seminar
8. april Møde 99 Møde 99
8. maj Ekstraordinært fortroligt møde 99 B
17. juni Møde 100 Møde 100
8. oktober Møde 101 Møde 101
9. december Møde 102