Møder for Københavns Universitets bestyrelse

Mødeplan for Københavns Universitets bestyrelse 2020. Dagsordner (inkl. bilag), samt referater offentliggøres løbende.

Dato

Dagsorden

Referat

3. februar Møde 103
16.-17. marts Seminar
2. april Møde 104
15. juni Møde 105
6. oktober Møde 106
10. december Møde 107