Møder for Københavns Universitets bestyrelse

Mødeplan for Københavns Universitets bestyrelse 2020. Dagsordner (inkl. bilag), samt referater offentliggøres løbende.

Dato Dagsorden Referat
3. februar Dagsorden møde 103 Referat møde 103
16.-17. marts Seminar
2. april Dagsorden møde 104
15. juni Dagsorden møde 105
6. oktober Møde 106
10. december Møde 107