Møder for Københavns Universitets bestyrelse

Mødeplan for Københavns Universitets bestyrelse 2024. 

Dato Dagsorden Referat
24. januar Dagsorden møde 123 Referat møde 123
10. - 12. marts Seminar hos KU Leuven
5. april Dagsorden møde 124 Referat møde 124
19. juni Dagsorden møde 125 Referat møde 125
1. oktober Dagsorden møde 126 Referat møde 126
11. december Dagsorden møde 127 Referat møde 127