Møder for Københavns Universitets bestyrelse

Mødeplan for Københavns Universitets bestyrelse 2021. Dagsordner (inkl. bilag), samt referater offentliggøres løbende.

Dato Dagsorden Referat
26. januar Dagsorden møde 108 Referat møde 108
8.-10. marts Seminar
8. april Dagsorden møde 109 Referat møde 109
15. juni Dagsorden møde 110 Referat møde 110
4.-5. oktober Seminar
5. oktober Dagsorden møde 111 Referat møde 111
7. december Dagsorden møde 112 Referat møde 112