Møder for Københavns Universitets bestyrelse

Mødeplan for Københavns Universitets bestyrelse 2023. 

Dato Dagsorden Referat
17. januar Dagsorden møde 118 Referat møde 118
13. - 14. marts Seminar
14. marts Ekstraordinært fortroligt møde 118a
12. april Dagsorden møde 119 Referat møde 119
21. juni Dagsorden møde 120 Referat møde 120
3. oktober Dagsorden møde 121 Referat møde 121
14. december Dagsorden møde 122 Referat møde 122