Møder for Københavns Universitets bestyrelse

Mødeplan for Københavns Universitets bestyrelse 2019. Dagsordner (inkl. bilag), samt referater offentliggøres løbende.

Dato

Dagsorden

Referat

28. januar Møde 98
11.-15. marts
8. april
17. juni
9. oktober
9. december