Møder for Københavns Universitets bestyrelse

Mødeplan for Københavns Universitets bestyrelse 2022. Dagsordner (inkl. bilag), samt referater offentliggøres løbende.

Dato Dagsorden Referat
26. januar Dagsorden møde 113 Referat møde 113
6. - 8. marts Seminar
28. marts Dagsorden møde 114 Referat møde 114
15. juni Dagsorden møde 115 Referat møde 115
5. oktober Dagsorden møde 116 Referat møde 116
13. december Dagsorden møde 117 Referat møde 117