Bestyrelsen for Københavns Universitet 2005-2024

Bestyrelsen for Københavns Universitet blev konstitueret den 1. januar 2005 på baggrund af vedtagelsen af den nye universitetslov fra 2003.

Med universitetsloven fra 2003 blev universiteterne selvejende institutioner og fik egne bestyrelser med eksternt flertal, ekstern bestyrelsesformand og ansatte ledere. Målet var at styrke universiteternes ledelse, uafhængighed og ansvarlighed i tæt samspil med det omgivende samfund.

Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 4 år. Funktionsperioden for bestyrelsens studentermedlemmer dog 2 år med forskudte valgperioder. De udefrakommende medlemmer kan genudpeges én gang, og de interne medlemmer kan sidde i bestyrelsen i maksimalt 8 år, de studerende dog maksimalt 4 år. Dvs. to valgperioder for interne medlemmer.

Nedenfor følger en oversigt over bestyrelsesmedlemmer på Københavns Universitet siden 2005:

2024 bestyrelsen

 • Merete Eldrup, formand, fhv. administrerende direktør, TV 2 Danmark (medlem i perioden 1/1-2020-)
 • Signe Berner, Stud. naturressourcer, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2024-)
 • Ulla Tofte, direktør, Det nationalhistoriske museum (medlem i perioden 1/1-2024-)
 • Dorte Brixlaboratoriekoordinator, Institut for Lægemiddeldesign & Farmakologi, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2020-)
 • Jesper Grodal, professor, Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2020-)
 • Jan S. Hesthaven, professor og dekan, School of Basic Science, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) (medlem i perioden 1/1-2020-)
 • Ulrik Vestergaard Knudsen, OECD Deputy Secetrary-General (medlem i perioden 1/1-2024-)
 • Lars Rasmussen, tidl. adm. direktør for Coloplast (medlem i perioden 1/1-2021-)
 • Kevin Hangaard Olesen, stud.bsc., Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2023-)
 • Birgitte Vedersø, rektor på Gefion Gymnasium (medlem i perioden 30/6-2018-)
 • Pia Quist, professor, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet (medlem i perioden 22/7-2021-)

  Nye tiltrædelser

  Signe Berner tiltrådte i stedet for Anne Sofie Tranberg. Ulla Tofte tiltrådte i stedet for Mikkel Bogh. Ulrik Vestergaard Knudsen tiltrådte i stedet for Agnete Raaschou-Nielsen

2023 bestyrelsen

 • Merete Eldrup, formand, fhv. administrerende direktør, TV 2 Danmark (medlem i perioden 1/1-2020-)
 • Anne Sofie Tranberg, stud.jur., Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2022-)
 • Mikkel Bogh, direktør, Statens Museum for Kunst (medlem i perioden 1/1-2020- 31/5-2023)
 • Dorte Brixlaboratoriekoordinator, Institut for Lægemiddeldesign & Farmakologi, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2020-)
 • Jesper Grodal, professor, Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2020-)
 • Jan S. Hesthaven, professor og dekan, School of Basic Science, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) (medlem i perioden 1/1-2020-)
 • Agnete Raaschou-Nielsen, fhv. administrerende direktør og underdirektør i bl.a. Coca-Cola og Carlsberg (medlem i perioden 1/1-2020-)
 • Lars Rasmussen, tidl. adm. direktør for Coloplast (medlem i perioden 1/1-2021-)
 • Kevin Hangaard Olesen, stud.bsc., Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2023-)
 • Birgitte Vedersø, rektor på Gefion Gymnasium (medlem i perioden 30/6-2018-)
 • Pia Quist, professor, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet (medlem i perioden 22/7-2021-)

  Nye tiltrædelser

  Kevin Hangaard Olesen tiltrådte i stedet for Anders Nørrekær Mortensen. 

2022 bestyrelsen

 • Merete Eldrup, formand, fhv. administrerende direktør, TV 2 Danmark (medlem i perioden 1/1-2020-)
 • Anne Sofie Tranberg, stud.jur., Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2022-)
 • Mikkel Bogh, direktør, Statens Museum for Kunst (medlem i perioden 1/1-2020-)
 • Dorte Brixlaboratoriekoordinator, Institut for Lægemiddeldesign & Farmakologi, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2020-)
 • Jesper Grodal, professor, Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2020-)
 • Jan S. Hesthaven, professor og dekan, School of Basic Science, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) (medlem i perioden 1/1-2020-)
 • Agnete Raaschou-Nielsen, fhv. administrerende direktør og underdirektør i bl.a. Coca-Cola og Carlsberg (medlem i perioden 1/1-2020-)
 • Lars Rasmussen, tidl. adm. direktør for Coloplast (medlem i perioden 1/1-2021-)
 • Anders Nørrekær Mortensen, stud.bsc., Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2021-)
 • Birgitte Vedersø, rektor på Gefion Gymnasium (medlem i perioden 30/6-2018-)
 • Pia Quist, professor, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet (medlem i perioden 22/7-2021-)

  Nye tiltrædelser

  Anne Sofie Tranberg tiltrådte i stedet for Olivia Lønager Boesen. Birgitte Vedersø blev genudpeget for perioden 30.6.2022 - 30.6.2026. 

2021 bestyrelsen

 • Merete Eldrup, formand, fhv. administrerende direktør, TV 2 Danmark (medlem i perioden 1/1-2020-)
 • Olivia Lønager Boesen, stud.scient.pol., Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2020-31/12-2021)
 • Mikkel Bogh, direktør, Statens Museum for Kunst (medlem i perioden 1/1-2020-)
 • Dorte Brixlaboratoriekoordinator, Institut for Lægemiddeldesign & Farmakologi, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2020-)
 • Jesper Grodal, professor, Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2020-)
 • Jan S. Hesthaven, professor og dekan, School of Basic Science, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) (medlem i perioden 1/1-2020-)
 • Agnete Raaschou-Nielsen, fhv. administrerende direktør og underdirektør i bl.a. Coca-Cola og Carlsberg (medlem i perioden 1/1-2020-)
 • Lars Rasmussen, tidl. adm. direktør for Coloplast (medlem i perioden 1/1-2021-)
 • Anders Nørrekær Mortensen, stud.bsc., Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2021-)
 • Birgitte Vedersø, rektor på Gefion Gymnasium (medlem i perioden 30/6-2018-)
 • Eske Willerslev, professor, SNM, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2016-21/7-2021)
 • Pia Quist, professor, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet (medlem i perioden 22/7-2021 -)

  Nye tiltrædelser

  Anders Nørrekær Mortensen tiltrådte i stedet for Ida Karoline Bach Jensen. Lars Rasmussen tiltrådte i stedet for Carsten Krogh Gomard, Pia Quist tiltrådte i stedet for Eske Willerslev. 

2020 bestyrelsen

 • Merete Eldrup, formand, fhv. administrerende direktør, TV 2 Danmark (medlem i perioden 1/1-2020-)
 • Olivia Lønager Boesen, stud.scient.pol., Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2020-)
 • Mikkel Bogh, direktør, Statens Museum for Kunst (medlem i perioden 1/1-2020-)
 • Dorte Brixlaboratoriekoordinator, Institut for Lægemiddeldesign & Farmakologi, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2020-)
 • Jesper Grodal, professor, Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2020-)
 • Jan S. Hesthaven, professor og dekan, School of Basic Science, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) (medlem i perioden 1/1-2020-)
 • Agnete Raaschou-Nielsen, fhv. administrerende direktør og underdirektør i bl.a. Coca-Cola og Carlsberg (medlem i perioden 1/1-2020-)
 • Carsten Krogh Gomard, fhv. direktør i Netcompany (medlem i perioden 1/7-2018-31/10-2020)
 • Ida Karoline Bach Jensen, stud.med., Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2019-1/1-2021)
 • Birgitte Vedersø, rektor på Gefion Gymnasium (medlem i perioden 30/6-2018-)
 • Eske Willerslev, professor, SNM, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2016-)

Nye tiltrædelser

Olivia Lønager Boesen tiltrådte i stedet for Rebecca Ingemann Madsen. Jesper Grodal tiltrådte i stedet for Anja C. Andersen. Dorte Brix tiltrådte i stedet for Signe Møller Johansen. Merete Eldrup, Mikkel Bogh, Jan S. Hesthaven og Agnete Raaschou-Nielsen tiltrådte i stedet for Mads Krogsgaard Thomsen, Kari Melby, Sine Sunesen og Jakob Thomasen.

2019 bestyrelsen

 • Mads Krogsgaard Thomsen, formand, koncerndirektør, Novo Nordisk (medlem i perioden 1/1-2012 til 31/12-2019)
 • Anja C. Andersen, professor, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet (medlem som suppleant i perioden 1/1-2014 til 31/12-2015, valgt pr. 1/1-2016 til 31/12-2019)
 • Carsten Krogh Gomard, fhv. direktør i Netcompany (medlem i perioden 1/7-2018-31/10-2020)
 • Signe Møller Johansen, specialkonsulent, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2016 til 31/12-2019)
 • Rebecca Ingemann Madsen, stud.jur., Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2018 til 31/12-2019)
 • Kari Melby, professor, Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet, Trondheim (medlem i perioden 1/1-2012 til 31/12-2019)
 • Sine Sunesen, direktør i Akademikerne (AC) (medlem i perioden 1/1-2012 til 31/12-2019)
 • Jakob Thomasen, fhv. direktør, Maersk Oil (medlem i perioden 1/1-2016 til 31/12-2019)
 • Birgitte Vedersø, rektor på Gefion Gymnasium (medlem i perioden 30/6-2018-)
 • Eske Willerslev, professor, SNM, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2016-)

Nye tiltrædelser

 • Ida Karoline Bach Jensen, stud.med., Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1 2019-)

Ida Karoline Bach Jensen tiltrådte i stedet for Elias Westergaard.

2018 bestyrelsen

 • Mads Krogsgaard Thomsen, formand, koncerndirektør, Novo Nordisk (medlem i perioden 1/1-2012 til 31/12-2019)
 • Anja C. Andersen, lektor, DARK, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet (medlem som suppleant i perioden 1/1-2014 til 31/12-2015, valgt pr. 1/1-2016 til 31/12-2019)
 • Jannik Johansen, forhenværende rektor på Frederiksberg Gymnasium (medlem i perioden 15/9-2009 til 30/6-2018)
 • Signe Møller Johansen, specialkonsulent, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2016 til 31/12-2019)
 • Kari Melby, professor, Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet, Trondheim (medlem i perioden 1/1-2012 til 31/12-2019)
 • Nils Strandberg Pedersen, fhv. administrerende direktør på Statens Serum Institut, bestyrelsesformand i perioden 15/9-2009 til 31/3-2017 (medlem i perioden 15/9-2009 til 30/6-2018)
 • Sine Sunesen, direktør i Akademikerne (AC) (medlem i perioden 1/1-2012 til 31/12-2019)
 • Jakob Thomasen, fhv. direktør, Maersk Oil (medlem i perioden 1/1-2016 til 31/12-2019)
 • Elias Westergaard, stud.polit., Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2017 til 31/12-2018)
 • Eske Willerslev, professor, SNM, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2016-)

Nye tiltrædelser

 • Rebecca Ingemann Madsen, stud.jur., Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2018 til 31/12-2019)
 • Birgitte Vedersø, rektor på Gefion Gymnasium (medlem i perioden 1/7-2018-)
 • Carsten Krogh Gomard, fhv. direktør i Netcompany (medlem i perioden 1/7-2018-31/10-2020)

Rebecca Ingemann Madsen tiltrådte i stedet for Alexander Schwartz Thorvaldsen. Birgitte Vedersø tiltrådte i stedet for Jannik Johansen. Carsten Krogh Gomard tiltrådte i stedet for Nils Strandberg Pedersen.

2017 bestyrelsen

 • Mads Krogsgaard Thomsen, formand, koncerndirektør, Novo Nordisk (medlem i perioden 1/1-2012 til 31/12-2019)
 • Anja C. Andersen, lektor, DARK, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet (medlem som suppleant i perioden 1/1-2014 til 31/12-2015, valgt pr. 1/1 2016 til 31/12 2019)
 • Jannik Johansen, fhv. rektor på Frederiksberg Gymnasium (medlem i perioden 15/9-2009 til 30/6-2018)
 • Kari Melby, prorektor ved Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet, Trondheim (medlem i perioden 1/1-2012 til 31/12-2019)
 • Nils Strandberg Pedersen, fhv. administrerende direktør på Statens Serum Institut, bestyrelsesformand i perioden 15/9-2009-31/3-2017 (medlem i perioden 15/9-2009 til 30/6-2018)
 • Sine Sunesen, direktør i Akademikerne (AC) (medlem i perioden 1/1-2012 til 31/12-2019)
 • Signe Møller Johansen, specialkonsulent, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1 2016 til 31/12-2019)
 • Jakob Thomasen, direktør, Maersk Oil (medlem i perioden 1/1-2016 til 31/12-2019)
 • Alexander Schwartz Thorvaldsen, stud.scient.pol., Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1 2016 til 31/12 2017)
 • Eske Willerslev, professor, SNM, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2016-)

Nye tiltrædelser

 • Elias Westergaard, stud.polit., Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2017 til 31/12-2018)

Elias Westergaard tiltrådte i stedet for Søren Axel Pedersen.

2016 bestyrelsen

 • Nils Strandberg Pedersen, (formand), administrerende direktør på Statens Serum Institut (medlem i perioden 15/9-2009 til 30/6-2018)
 • Anja C. Andersen, lektor, DARK, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet (medlem som suppleant i perioden 1/1-2014 til 31/12-2015, valgt pr. 1/1 2016 til 31/12-2019)
 • Jannik Johansen, rektor på Frederiksberg Gymnasium (medlem i perioden 15/9-2009 til 30/6-2018)
 • Kari Melby, prorektor ved Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet, Trondheim (medlem i perioden 1/1-2012 til 31/12-2019)
 • Søren Axel Petersen, Stud. filosofi, Københavns Universitet. (medlem i perioden 1/1-2015 til 31/12 2016)
 • Sine Sunesen, direktør i Akademikerne (AC) (medlem i perioden 1/1-2012 til 31/12-2019)
 • Mads Krogsgaard Thomsen, koncerndirektør, Novo Nordisk (medlem i perioden 1/1-2012 til 31/12-2019)

Nye tiltrædelser

 • Signe Møller Johansen, specialkonsulent, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2016 til 31/12-2019)
 • Jakob Thomasen, direktør, Maersk Oil (medlem i perioden 1/1-2016 til 31/12-2019)
 • Alexander Schwartz Thorvaldsen, stud.scient.pol., Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2016 til 31/12-2017)
 • Eske Willerslev, professor, SNM, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2016-)

Jakob Thomasen tiltrådte som nyt eksternt medlem i stedet for Peter Gæmelke, hvis funktionperiode udløb 31/12 2015, Signe Møller Johansen tiltrådte i stedet for Joan Sonne Lykkeaa, Alexander Schwartz Thorvaldsen tiltrådte i stedet for Gwen Guner-Widding og Eske Willerslev tiltråde i stedet for Leif Søndergaard.

2015 bestyrelsen

 • Nils Strandberg Pedersen, (formand), administrerende direktør på Statens Serum Institut (medlem i perioden 15/9-2009 til 30/6-2018)
 • Peter Gæmelke, forhenværende præsident i Landbrugsraadet (medlem i perioden 1/1-2007 til 31/12-2015)
 • Anja C. Andersen, lektor, DARK, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet (medlem som suppleant i perioden 1/1-2014 til 31/12-2015, valgt pr. 1/1-2016 til 31/12-2019)
 • Gwen Gruner-Widding, stud.jur., Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2014 til 31/12-2015)
 • Jannik Johansen, rektor på Frederiksberg Gymnasium (medlem i perioden 15/9-2009 til 30/6-2018)
 • Joan Sonne Lykkeaa, laborant, fællestillidsrepræsentant for HK laboranter, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2012 til 31/12-2015)
 • Kari Melby, prorektor ved Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet, Trondheim (medlem i perioden 1/1-2012 til 31/12-2019)
 • Sine Sunesen, direktør i Kommunernes Landsforening (KL) (medlem i perioden 1/1-2012 til 31/12-2019)
 • Leif Søndergaard, lektor og AC-tillidsrepræsentant, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2012 til 31/12-2015)
 • Mads Krogsgaard Thomsen, koncerndirektør, Novo Nordisk (medlem i perioden 1/1-2012 til 31/12-2019)

Nye tiltrædelser

 • Søren Axel Petersen, stud. filosofi, Københavns Universitet. (medlem i perioden 1/1-2015 til 31/12-2016)

Søren Axel Petersen tiltråde i stedet for Emilie Nayberg.

2014 bestyrelsen

 • Nils Strandberg Pedersen, (formand), administrerende direktør på Statens Serum Institut (medlem i perioden 15/9-2009 til 30/6-2018)
 • Peter Gæmelke, forhenværende præsident i Landbrugsraadet (medlem i perioden 1/1-2007 til 31/12-2015)
 • Jannik Johansen, rektor på Frederiksberg Gymnasium (medlem i perioden 15/9-2009 til 30/6-2018)
 • Joan Sonne Lykkeaa, laborant, fællestillidsrepræsentant for HK laboranter, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2012 til 31/12-2015)
 • Kari Melby, prorektor ved Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet, Trondheim (medlem i perioden 1/1-2012 til 31/12 2019)
 • Emilie Nayberg, stud.psyk., Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2013 til 31/12-2014)
 • Sine Sunesen, direktør i Kommunernes Landsforening (KL) (medlem i perioden 1/1-2012 til 31/12-2019)
 • Leif Søndergaard, lektor og AC-tillidsrepræsentant, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2012 til 31/12-2015)
 • Mads Krogsgaard Thomsen, koncerndirektør, Novo Nordisk (medlem i perioden 1/1-2012- til 31/12-2019)

Nye tiltrædelser

 • Anja C. Andersen, lektor, DARK, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet (medlem som suppleant i perioden 1/1-2014 til 31/12-2015, valgt pr. 1/1-2016 til 31/12-2019)
 • Gwen Gruner-Widding, stud.jur., Københavns Universitet
  (medlem i perioden 1/1-2014 til 31/12-2015)

Anja C. Andersen tiltråde i stedet for Niels Kærgård. Gwen Gruner-Widding tiltrådte i stedet for Mattias Friis Jørgensen.

2013 bestyrelsen

 • Nils Strandberg Pedersen, (formand), administrerende direktør på Statens Serum Institut (medlem i perioden 15/9-2009 til 30/6-2018)
 • Peter Gæmelke, forhenværende præsident i Landbrugsraadet (medlem i perioden 1/1-2007 til 31/12-2015)
 • Mattias Friis Jørgensen, stud.scient.soc., Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2012 til 31/12-2013)
 • Jannik Johansen, rektor på Frederiksberg Gymnasium (medlem i perioden 15/9-2009 til 30/6-2018)
 • Niels Kærgård, professor ved Fødevareøkonomisk Institut/Afdeling for International Økonomi og Politik. Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2008 til 31/12-2013)
 • Joan Sonne Lykkeaa, laborant, fællestillidsrepræsentant for HK laboranter, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2012 til 31/12-2015)
 • Kari Melby, prorektor ved Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet, Trondheim (medlem i perioden 1/1-2012 til 31/12-2019)
 • Sine Sunesen, direktør i Kommunernes Landsforening (KL) (medlem i perioden 1/1-2012 til 31/12-2019)
 • Leif Søndergaard, lektor og AC-tillidsrepræsentant, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2012 til 31/12-2015)
 • Mads Krogsgaard Thomsen, koncerndirektør, Novo Nordisk (medlem i perioden 1/1-2012 til 31/12-2019)

Nye tiltrædelser

 • Emilie Nayberg, Stud.psyk., Københavns Universitet. (medlem i perioden 1/1-2013 til 31/12-2014)

Emilie Nayberg tiltrådte i stedet for Louise Lipczak-Hansen.

2012 bestyrelsen

 • Nils Strandberg Pedersen, (formand), administrerende direktør på Statens Serum Institut (medlem i perioden 15/9-2009 til 30/6-2018)
 • Peter Gæmelke, forhenværende præsident i Landbrugsraadet (medlem i perioden 1/1-2007 til 31/12-2015)
 • Louise Lipczak Hansen, stud.scient i biologi-bioteknologi, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2011 til 31/12-2012)
 • Jannik Johansen, rektor på Frederiksberg Gymnasium (medlem i perioden 15/9-2009 til 30/6-2018)
 • Niels Kærgård, professor ved Fødevareøkonomisk Institut/Afdeling for International Økonomi og Politik. Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2008 til 31/12-2013)

Nye tiltrædelser

 • Mattias Friis Jørgensen, stud.scient.soc, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2012 til 31/12-2013)
 • Joan Sonne Lykkeaa, laborant, fællestillidsrepræsentant for HK laboranter, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2012 til 31/12-2015)
 • Kari Melby, prorektor ved Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet, Trondheim (medlem i perioden 1/1-2012 til 31/12-2019)
 • Sine Sunesen, direktør i Kommunernes Landsforening (KL) (medlem i perioden 1/1-2012- til 31/12-2019)
 • Leif Søndergaard, lektor og AC-tillidsrepræsentant, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2012 til 31/12-2015)
 • Mads Krogsgaard Thomsen, koncerndirektør, Novo Nordisk (medlem i perioden 1/1-2012- til 31/12-2019)

Mattias Friis Jørgensen, Joan Sonne Lykkeaa, Kari Melby, Sine Sunesen, Leif Søndergaard og Mads Krogsgaard Thomsen tiltrådte i stedet for Claus Bræstrup, Boel Flodgren, Hanne Foss Hansen, Ingrid Krylmand, Jørn Lund og Laura Toftegaard Pedersen.

2011 bestyrelsen

 • Nils Strandberg Pedersen, (formand), administrerende direktør på Statens Serum Institut (medlem i perioden 15/9-2009 til 30/6-2018)
 • Claus Bræstrup, forhenværende administrerende direktør, H. Lundbeck A/S (medlem i perioden 1/1-2005 til 31/12-2011)
 • Boel Flodgren, professor i Handelsret, Lunds universitet (medlem i perioden 1/1-2005 til 31/12-2011)
 • Peter Gæmelke, forhenværende præsident i Landbrugsraadet (medlem i perioden 1/1-2007 til 31/12-2015)
 • Hanne Foss Hansen, professor i offentlig forvaltning og organisation, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2009 til 31/12-2011)
 • Jannik Johansen, rektor på Frederiksberg Gymnasium (medlem i perioden 15/9-2009 til 30/6-2018)
 • Ingrid Kryhlmand, ekspeditionssekretær og HK-fællestillidsrepræsentant, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2005 til 1/1-2008 og 1/1-2008 til 31/12-2011)
 • Niels Kærgård, professor ved Fødevareøkonomisk Institut/Afdeling for International Økonomi og Politik. Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2008 til 31/12-2013)
 • Jørn Lund, direktør, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. (medlem i perioden 1/1-2005 til 31/12-2011)
 • Laura Toftegaard Pedersen, stud.scient.san.publ., Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2010 til 31/12-2011)

Nye tiltrædelser

 • Louise Lipczak Hansen, stud.scient i biologi-bioteknologi, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2011 til 31/12-2012)

Louise Lipczak Hansen tiltrådte i stedet for Minna Højland. 

2010 bestyrelsen

 • Nils Strandberg Pedersen, (formand), administrerende direktør på Statens Serum Institut (medlem i perioden 15/9-2009 til 30/6-2018)
 • Claus Bræstrup, forhenværende administrerende direktør, H. Lundbeck A/S (medlem i perioden 1/1-2005 til 31/12-2011)
 • Boel Flodgren, professor i Handelsret, Lunds universitet (medlem i perioden 1/1-2005 til 31/12-2011)
 • Peter Gæmelke, forhenværende præsident i Landbrugsraadet (medlem i perioden 1/1-2007 til 31/12-2015)
 • Hanne Foss Hansen, professor i offentlig forvaltning og organisation, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2009 til 31/12-2011)
 • Jannik Johansen, rektor på Frederiksberg Gymnasium (medlem i perioden 15/9-2009 til 30/6-2018)
 • Ingrid Kryhlmand, ekspeditionssekretær og HK-fællestillidsrepræsentant, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2005 til 31/12-2011)
 • Niels Kærgård, professor ved Fødevareøkonomisk Institut/Afdeling for International Økonomi og Politik. Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2008 til 31/12-2013)
 • Jørn Lund, direktør, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. (medlem i perioden 1/1-2005 til 31/12-2011)
 • David Salomonsen, stud.jur., Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2008 til 1/7-2010)

Nye tiltrædelser

 • Laura Toftegaard Pedersen, stud.scient.san.publ., Københavns Universitet. (medlem i perioden 1/1-2010 til 31/12-2011)
 • Minna Højland, stud.scient.soc., Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2009 til 31/12-2009 og 1/7-2010 til 31/12-2010)

Laura Toftegaard Pedersen tiltrådte i stedet for Minna Højland. Minna Højland tiltrådte i stedet for David Salomonsen.


2009 Bestyrelsen

 • Bodil Nyboe Andersen, (formand), Danmarks nationalbankdirektør (medlem i perioden 1/1-2005 til 15/9-2009)
 • Claus Bræstrup, forhenværende administrerende direktør, H. Lundbeck A/S (medlem i perioden 1/1-2005 til 31/12-2011)
 • Boel Flodgren, professor i Handelsret, Lunds universitet. (medlem i perioden 1/1-2005 til 31/12-2011)
 • Peter Gæmelke, præsident for Landbrugsraadet (medlem i perioden 1/1-2007 til 31/12-2015)
 • Ingrid Kryhlmand, ekspeditionssekretær og HK-fællestillidsrepræsentant, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2005 til 31/12-2011)
 • Niels Kærgård, professor ved Fødevareøkonomisk Institut/Afdeling for International Økonomi og Politik. Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2008 til 31/12-2013)
 • Jørn Lund, direktør, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (medlem i perioden 1/1-2005 til 31/12-2011)
 • David Salomonsen, stud.jur., Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2008 til 1/7-2010)
 • Henrik Topsøe, direktør, Haldor Topsøe A/S (medlem i perioden 1/1-05 til 15/9-2009)

Nye tiltrædelser

 • Hanne Foss Hansen, professor i offentlig forvaltning og organisation, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2009 til 31/12-2011)
 • Minna Højland, stud.scient.soc., Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2009 til 31/12-2009 og 1/7-2010 til 31/12-2010)
 • Jannik Johansen, rektor på Frederiksberg Gymnasium (medlem i perioden 15/9-2009 til 30/6-2018)
 • Nils Strandberg Pedersen, (formand), administrerende direktør på Statens Serum Institut (medlem i perioden 15/9-2009 til 30/6-2018)

Hanne Foss Hansen, Minna Højland, Jannik Johansen og Nils Strandberg Pedersen tiltrådte i stedet for Henrik Prebensen, Mette Marbæk, Henrik Topsøe og Bodil Nyboe Andersen.


2008 Bestyrelsen

 • Bodil Nyboe Andersen, (formand), Danmarks nationalbankdirektør (medlem i perioden 1/1-2005 til 15/9-2009)
 • Claus Bræstrup, administrerende direktør, H. Lundbeck A/S (medlem i perioden 1/1-2005 til 31/12-2011)
 • Boel Flodgren, professor i Handelsret, Lunds universitet. (medlem i perioden 1/1-2005 til 31/12-2011)
 • Jørn Lund, direktør, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (medlem i perioden 1/1-2005 til 31/12-2011)
 • Mette Marbæk, stud.teol., Københavns Universitet (medlem i perioden 6/2-2007 til 1/1-2009)
 • Ingrid Kryhlmand, ekspeditionssekretær og HK-fællestillidsrepræsentant, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2005 til 31/12-2011)
 • Henrik Prebensen, lektor, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2005 til 1/1-2009)
 • Henrik Topsøe, direktør, Haldor Topsøe A/S. (medlem i perioden 1/1-05 til 15/9-2009)
 • Peter Gæmelke, præsident for Landbrugsraadet (medlem fra 1/1-2007 til 31/12-2015) 

Nye tiltrædelser

 • Niels Kærgård, professor ved Fødevareøkonomisk Institut/Afdeling for International Økonomi og Politik. Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2008 til 31/12-2013)
 • David Salomonsen, stud.jur., Københavns Univesitet (medlem i perioden 1/1-2008 til 1/7-2010)

Niels Kærgaard og David Salomonsen tiltrådte i stedet for Poul Erik Tøjner og Anders Ehlers.


2007 Bestyrelsen – Fusionsbestyrelsen

Universitetsfusionen trådte i kraft den 1. januar 2007, hvorfor der blev nedsat en midlertidig fusionsbestyrelse.

 • Bodil Nyboe Andersen, (formand), Danmarks nationalbankdirektør (medlem i perioden 1/1-2005 til 15/9-2009)
 • Claus Bræstrup, administrerende direktør, H. Lundbeck A/S (medlem i perioden 1/1-2005 til 31/12-2011)
 • Henrik Topsøe, direktør, Haldor Topsøe A/S (medlem i perioden 1/1-05 til 15/9-2009)
 • Poul Erik Tøjner, museumsdirektør, Louisiana (medlem i perioden 1/1-2005 til 1/1-2008)
 • Jørn Lund, direktør, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (medlem i perioden 1/1-2005 til 31/12-2011)
 • Boel Flodgren, professor i Handelsret, Lunds universitet (medlem i perioden 1/1-2005 til 31/12-2011)
 • Jens Kristiansen, professor, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2005 til 1/1-2008)
 • Ingrid Kryhlmand, ekspeditionssekretær og HK-fællestillidsrepræsentant, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2005 til 31/12-2011)
 • Henrik Prebensen, lektor, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2005 til 1/1-2009)
 • Thomas Antonsen, stud.scient., Datalogisk Institut, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2006 til 6/2-2007)
 • Anders Ehlers, stud.jur., Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2006 til 1/1-2008)

Nye tiltrædelser

 • Erik Bonnerup, personlig repræsentant for Statsministeren i forbindelse med udarbejdelsen af kvalitetsreformen (medlem i perioden 1/1-2007 til 15/1-2008)
 • Peter Gæmelke, præsident for Landbrugsrådet (medlem i perioden 1/1-2007 til 31/12-2015)
 • Søren Elmer Kristensen, projektleder hos Akademiet for de Tekniske Videnskaber (medlem i perioden 1/1-2007 til 25/9-2007)
 • Nils Strandberg Pedersen, adm. direktør på Statens Serum Institut (medlem i perioden 1/1-2007 til 1/1-2008)
 • Jan Kofoed Schjørring, professor ved Institut for Jordbrug og Økologi/Plante- og Jordvidenskab, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2007 til 25/9-2007)
 • Tove Eckhardt, forsker, Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2007 til 25/9-2007)

Ny tiltrædelser pr. 6. februar 2007

 • Mette Marbæk, stud.teol., Københavns Universitet (medlem af bestyrelsen i perioden 6/2-2007 til 1/1-2009)

Mette Marbæk tiltrådte i stedet for Thomas Antonsen.

Nye tiltrædelser pr. 25. september 2007

 • Karen Meyn Christensen, afdelingsleder, Institut for Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab/Sekretariatet, Københavns Universitet (medlem i perioden 25/9-2007 til 1/1-2008)
 • Harald S. Hansen, professor ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet (medlem i perioden 25/9-2007 til 1/1-2008)
 • Pernille Miller, stud. pharm, Københavns Universitet (medlem i perioden 25/9-2007 til 1/1-2008)

Karen Meyn Christensen, Harald S. Hansen og Pernille Miller tiltrådte i stedet for Tove Eckhardt, Søren Elmer Kristensen og Jan K. Schjørring.


2006 Bestyrelsen

 • Bodil Nyboe Andersen, (formand), Danmarks nationalbankdirektør (medlem i perioden 1/1-2005 til 15/9-2009)
 • Claus Bræstrup, administrerende direktør, H. Lundbeck A/S (medlem i perioden 1/1-2005 til 31/12-2011)
 • Boel Flodgren, professor i Handelsret, Lunds universitet (medlem i perioden 1/1-2005 til 31/12-2011)
 • Jørn Lund, direktør, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (medlem i perioden 1/1-2005 til 31/12-2011)
 • Henrik Topsøe, direktør, Haldor Topsøe A/S (medlem i perioden 1/1-2005 til 15/9-2009)
 • Poul Erik Tøjner, museumsdirektør, Louisiana (medlem i perioden 1/1-2005 til 1/1-2008)
 • Jens Kristiansen, professor, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2005 til 1/1-2008)
 • Ingrid Kryhlmand, ekspeditionssekretær og HK-fællestillidsrepræsentant, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2005 til 31/12-2011)
 • Henrik Prebensen, lektor, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2005 til 1/1-2009)

Nye tiltrædelser

 • Anders Ehlers, stud.jur., Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2006 til 1/1-2008)
 • Thomas Antonsen, stud.scient., Datalogisk Institut, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2006 til 6/2-2007)

Anders Ehlers og Thomas Antonsen tiltrådte i stedet for Katrine Møller Rie Kjær Poulsen.


2005 Bestyrelsen

 • Bodil Nyboe Andersen, (formand), Danmarks nationalbankdirektør (medlem i perioden 1/1-2005 til 15/9-2009)
 • Claus Bræstrup, administrerende direktør, H. Lundbeck A/S (medlem i perioden 1/1-2005 til 31/12-2011)
 • Boel Flodgren, professor i Handelsret, Lunds universitet (medlem i perioden 1/1-2005 til 31/12-2011)
 • Jørn Lund, direktør, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (medlem i perioden 1/1-2005 til 31/12-2011)
 • Henrik Topsøe, direktør, Haldor Topsøe A/S (medlem i perioden 1/1-2005 til 15/9-2009)
 • Poul Erik Tøjner, museumsdirektør, Louisiana (medlem i perioden 1/1-2005 til 1/1-2008)
 • Jens Kristiansen, professor, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2005 til 1/1-2008)
 • Ingrid Kryhlmand, ekspeditionssekretær og HK-fællestillidsrepræsentant, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2005 til 31/12-2011)
 • Henrik Prebensen, lektor, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet (medlem i perioden 1/1-2005 til 1/1-2009)
 • Katrine Møller, stud.scient.soc., Københavns Universitet (medlem i perioden 23/2-2005 til 1/1-2005)
 • Rie Kjær Poulsen, stud.mag., Københavns Universitet (medlem i perioden 23/2-2005 til 1/1-2005)