Københavns Universitets bestyrelse
Københavns Universitets bestyrelse

Bestyrelse

Næste møde

Bestyrelsesmøderne er åbne for offentligheden. Næste ordinære møde finder sted den 14. december 2023 kl. 9.00 - 16.00 på Det Juridiske Fakultet.  

Københavns Universitets vedtægt

I vedtægten kan du finde de over-ordnede bestemmelser for Københavns Universitet, dets formål og organisering. Bestyrelsen er indskrevet i vedtægten som universitetets øverste myndighed.

Formål og sammensætning

Som universitetets øverste myndighed har Københavns Universitets bestyrelse til opgave at varetage universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution. Bestyrelsen fastlægger blandt andet retningslinjerne for universitetets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Bestyrelsen er sammensat af seks eksterne medlemmer, tre interne TAP- og VIP-medlemmer og to studenterrepræsentanter. Medlemmerne sidder for en fireårig periode fra den dato, de tiltræder. Dette gælder dog ikke studenterrepræsentanterne, der er på valg hvert andet år. 

Der afholdes bestyrelsesmøder cirka seks gange årligt, hvor også universitetets øverste ledelse deltager.

Bestyrelsen 2023

KU’s bestyrelse 2023:

Øverste række fra venstre: Bestyrelsesmedlem Pia Quist, bestyrelsesmedlem Jesper Grodal, bestyrelsesmedlem Lars Rasmussen, bestyrelsesmedlem Dorte Brix, bestyrelsesmedlem Jan S. Hesthaven, tidligere bestyrelsesmedlem Olivia Lønager Boesen og tidligere bestyrelsesmedlem Anders Nørrekær Mortensen. 

Nederste række fra venstre: Bestyrelsesmedlem Birgitte Vedersø, bestyrelsesformand Merete Eldrup, tidligere bestyrelsesmedlem Mikkel Bogh og bestyrelsesmedlem Agnete Raaschou-Nielsen.

Ej på billedet: bestyrelsesmedlem Anne Sofie Tranberg og bestyrelsesmedlem Kevin Olesen

Bestyrelsens forretningsorden

I forretningsordenen kan du læse om retningslinjerne for bestyrelsens arbejde, opgaver og forpligtigelser. Her beskrives endvidere bestyrelsens samspil med rektor, prorektorer og universitetsdirektøren.

Rektorinstruks

I rektorinstruksen kan du læse om bestemmelserne for rektors daglige arbejde. Som følge af universitetsloven og Københavns Universitets vedtægt er én af bestyrelsens opgaver at fastsætte rammerne for rektors daglige arbejde.