Københavns Universitets bestyrelse sammen med den øverste daglige ledelse.
Københavns Universitets bestyrelse sammen med den øverste daglige ledelse.

Bestyrelse

Næste møde

Bestyrelsesmøderne er åbne for offentligheden. Næste ordinære møde finder sted den 7. december 2021 kl. 9.00 - 16.00 på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Københavns Universitets vedtægt

I vedtægten kan du finde de over-ordnede bestemmelser for Københavns Universitet, dets formål og organisering. Bestyrelsen er indskrevet i vedtægten som universitetets øverste myndighed.

Formål og sammensætning

Som universitetets øverste myndighed har Københavns Universitets bestyrelse til opgave at varetage universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution. Bestyrelsen fastlægger blandt andet retningslinjerne for universitetets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Bestyrelsen er sammensat af seks eksterne medlemmer, tre interne TAP- og VIP-medlemmer og to studenterrepræsentanter. Medlemmerne sidder for en fireårig periode fra den dato, de tiltræder. Dette gælder dog ikke studenterrepræsentanterne, der er på valg hvert andet år. 

Der afholdes bestyrelsesmøder cirka seks gange årligt, hvor også universitetets øverste ledelse deltager.

Bestyrelsen 2021

KU’s bestyrelse og øverste daglige ledelse 2021:

Øverste række fra venstre: Universitetsdirektør Jesper Olesen, bestyrelsesmedlem Olivia Lønager Boesen, bestyrelsesmedlem Jan S. Hesthaven, tidligere bestyrelsesmedlem Eske Willerslev, bestyrelsesmedlem Dorte Brix og bestyrelsesmedlem Mikkel Bogh.

Nederste række fra venstre: Bestyrelsesmedlem Jesper Grodal, prorektor Bente Merete Stallknecht, tidligere bestyrelsesmedlem Carsten Krogh Gomard, bestyrelsesformand Merete Eldrup, tidligere bestyrelsesmedlem Ida Karoline Bach Jensen, bestyrelsesmedlem Agnete Raaschou-Nielsen, bestyrelsesmedlem Birgitte Vedersø og rektor Henrik C. Wegener.

Ej på billedet: Bestyrelsesmedlem Lars Rasmussen, bestyrelsesmedlem Anders Nørrekær Mortensen og bestyrelsesmedlem Pia Quist.

Bestyrelsens forretningsorden

I forretningsordenen kan du læse om retningslinjerne for bestyrelsens arbejde, opgaver og forpligtigelser. Her beskrives endvidere bestyrelsens samspil med rektor, prorektorer og universitetsdirektøren.

Rektorinstruks

I rektorinstruksen kan du læse om bestemmelserne for rektors daglige arbejde. Som følge af universitetsloven og Københavns Universitets vedtægt er én af bestyrelsens opgaver at fastsætte rammerne for rektors daglige arbejde.