Bestyrelse – Københavns Universitet

Bestyrelse

Københavns Universitets bestyrelse sammen med den øverste daglige ledelse.

Formål og sammensætning

Som universitetets øverste myndighed har Københavns Universitets bestyrelse til opgave at varetage universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution. Bestyrelsen fastlægger blandt andet retningslinjerne for universitetets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Bestyrelsen er sammensat af seks eksterne medlemmer og fem interne medlemmer. Medlemmerne sidder for en fireårig periode fra den dato, de tiltræder. Dette gælder dog ikke studenterrepræsentanterne, der er på valg hvert andet år. 

Der afholdes bestyrelsesmøder cirka otte gange årligt, hvor også universitetets øverste ledelse deltager.

Foto af bestyrelse og øverste daglige ledelse

KU’s bestyrelse og øverste daglige ledelse, som den var sammensat i 2018:

Øverste række fra venstre: Bestyrelsesmedlem Anja C. Andersen, bestyrelsesmedlem Carsten Krogh Gomard, bestyrelsesmedlem Birgitte Vedersø, bestyrelsesmedlem Sine Sunesen og universitetsdirektør Jesper Olesen.

Midterste række fra venstre: Bestyrelsesmedlem Elias Westergaard, bestyrelsesmedlem Rebecca Ingemann Madsen, bestyrelsesformand Mads Krogsgaard Thomsen, bestyrelsesmedlem Kari Melby og rektor Henrik C. Wegener.

Nederste række fra venstre: Bestyrelsesmedlem Signe Møller Johansen, prorektor Bente Merete Stallknecht og bestyrelsesmedlem Eske Willerslev.

Hertil kommer: Bestyrelsesmedlem Jakob Thomasen, der ikke er med på billedet.