Københavns Universitets bestyrelse sammen med den øverste daglige ledelse.
Københavns Universitets afgående bestyrelse sammen med den øverste daglige ledelse. Nyt billede af bestyrelsen pr. 1. jan. 2020 på vej. 

Bestyrelse

Næste møde

Bestyrelsesmøderne er åbne for offentligheden. Næste ordinære møde finder sted den 2. april 2020.

Københavns Universitets vedtægt

I vedtægten kan du finde de over-ordnede bestemmelser for Københavns Universitet, dets formål og organisering. Bestyrelsen er indskrevet i vedtægten som universitetets øverste myndighed.

Formål og sammensætning

Som universitetets øverste myndighed har Københavns Universitets bestyrelse til opgave at varetage universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution. Bestyrelsen fastlægger blandt andet retningslinjerne for universitetets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Bestyrelsen er sammensat af seks eksterne medlemmer, tre interne TAP- og VIP-medlemmer og to studenterrepræsentanter. Medlemmerne sidder for en fireårig periode fra den dato, de tiltræder. Dette gælder dog ikke studenterrepræsentanterne, der er på valg hvert andet år. 

Der afholdes bestyrelsesmøder cirka seks gange årligt, hvor også universitetets øverste ledelse deltager.

Bestyrelsen 2019

KU’s bestyrelse og øverste daglige ledelse 2019:

Øverste række fra venstre: Bestyrelsesmedlem Anja C. Andersen, bestyrelsesmedlem Carsten Krogh Gomard, bestyrelsesmedlem Birgitte Vedersø, bestyrelsesmedlem Sine Sunesen og universitetsdirektør Jesper Olesen.

Midterste række fra venstre: Fhv. bestyrelsesmedlem Elias Westergaard, bestyrelsesmedlem Rebecca Ingemann Madsen, bestyrelsesformand Mads Krogsgaard Thomsen, bestyrelsesmedlem Kari Melby og rektor Henrik C. Wegener.

Nederste række fra venstre: Bestyrelsesmedlem Signe Møller Johansen, prorektor Bente Merete Stallknecht og bestyrelsesmedlem Eske Willerslev.

Hertil kommer: Bestyrelsesmedlem Jakob Thomasen og bestyrelsesmedlem Ida Karoline Bach Jensen, der ikke er med på billedet.

Pr. 1. jan. 2020 tiltrådte ny bestyrelsesformand, Merete Eldrup og tre nye eksterne medlemmer, Mikkel Bogh, Jan S. Hesthaven og Agnete Raaschou-Nielsen sammen med ny VIP-repræsentant Jesper Grodal, ny TAP-repræsentant Dorte Brix og ny studenterrepræsentant Olivia Lønager Boesen. Disse erstatter henholdsvis bestyrelsesformand Mads Krogsgaard Thomsen, Sine Sunesen, Kari Melby og Jakob Thomasen samt Anja C. Andersen, Signe Møller Johansen og Rebecca Ingemann-Madsen. Læs nyhed om udpegning her.

Bestyrelsens forretningsorden

I forretningsordenen kan du læse om retningslinjerne for bestyrelsens arbejde, opgaver og forpligtigelser. Her beskrives endvidere bestyrelsens samspil med rektor, prorektor og universitetsdirektøren.

Rektorinstruks

I rektorinstruksen kan du læse om bestemmelserne for rektors daglige arbejde. Som følge af universitetsloven og Københavns Universitets vedtægt er én af bestyrelsens opgaver at fastsætte rammerne for rektors daglige arbejde.