Bestyrelse – Københavns Universitet

Bestyrelse

Bestyrelsen sammen med direktionen

Formål og sammensætning

Som universitetets øverste myndighed har Københavns Universitets bestyrelse til opgave at varetage universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution. Bestyrelsen fastlægger blandt andet retningslinjerne for universitetets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Bestyrelsen er sammensat af seks eksterne medlemmer og fem interne medlemmer. Medlemmerne sidder for en fireårig periode fra den dato, de tiltræder. Dette gælder dog ikke studenterrepræsentanterne, der er på valg hvert andet år. 

Der afholdes bestyrelsesmøder cirka otte gange årligt, hvor også universitetets øverste ledelse deltager.

Bestyrelsen 2018

Foto: KU’s bestyrelse og øverste daglige ledelse juni 2017.

Øverste række fra venstre: Universitetsdirektør Jesper Olesen, bestyrelsesmedlem Kari Melby, bestyrelsesmedlem Signe Møller Johansen, bestyrelsesmedlem Elias Westergaard, bestyrelsesmedlem Anja C. Andersen, bestyrelsesmedlem Jannik Johansen, bestyrelsesmedlem Jakob Thomasen og forhenværende bestyrelsesmedlem Alexander Schwartz Thorvaldsen, der nu er afløst af bestyrelsesmedlem Rebecca Ingemann Madsen.

Nederste række fra venstre: Rektor Henrik C. Wegener, bestyrelsesmedlem Nils Strandberg Pedersen, bestyrelsesmedlem Sine Sunesen, bestyrelsesformand Mads Krogsgaard, prorektor for uddannelse Lykke Friis og forhenværende prorektor for forskning og innovation Thomas Bjørnholm.

Hertil kommer: Bestyrelsesmedlem Eske Willerslev samt bestyrelsesmedlem Rebecca Ingemann Madsen, der ikke er med på billedet.