Bestyrelse – Københavns Universitet

Bestyrelse

Bestyrelsen sammen med den øverste daglige ledelse (direktionen), som den var sammensat i juni 2017.

Formål og sammensætning

Som universitetets øverste myndighed har Københavns Universitets bestyrelse til opgave at varetage universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution. Bestyrelsen fastlægger blandt andet retningslinjerne for universitetets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Bestyrelsen er sammensat af seks eksterne medlemmer og fem interne medlemmer. Medlemmerne sidder for en fireårig periode fra den dato, de tiltræder. Dette gælder dog ikke studenterrepræsentanterne, der er på valg hvert andet år. 

Der afholdes bestyrelsesmøder cirka otte gange årligt, hvor også universitetets øverste ledelse deltager.

Foto af bestyrelse og øverste daglige ledelse

KU’s bestyrelse og øverste daglige ledelse, som den var sammensat i juni 2017:

Øverste række fra venstre: Universitetsdirektør Jesper Olesen, bestyrelsesmedlem Kari Melby, bestyrelsesmedlem Signe Møller Johansen, bestyrelsesmedlem Elias Westergaard, bestyrelsesmedlem Anja C. Andersen, forhenværende bestyrelsesmedlem Jannik Johansen, bestyrelsesmedlem Jakob Thomasen og forhenværende bestyrelsesmedlem Alexander Schwartz Thorvaldsen.

Nederste række fra venstre: Rektor Henrik C. Wegener, forhenværende bestyrelsesmedlem Nils Strandberg Pedersen, bestyrelsesmedlem Sine Sunesen, bestyrelsesformand Mads Krogsgaard, forhenværende prorektor for uddannelse Lykke Friis og forhenværende prorektor for forskning og innovation Thomas Bjørnholm.

Hertil kommer: Bestyrelsesmedlem Eske Willerslev, bestyrelsesmedlem Rebecca Ingemann Madsen, bestyrelsesmedlem Birgitte Vedersø og bestyrelsesmedlem Carsten Krogh Gomard, der ikke er med på billedet.