Kontakt

Henvendelser vedrørende bestyrelsen bedes rettet til:

Nele Høgsbro, Fuldmægtig
Rektorsekretariatet
Telefon: +45 35 32 26 02
E-mail: nele.hoegsbro@adm.ku.dk