Bestyrelsesmøde nr. 108

Dagsorden

26. januar 2021 kl. 9-16

 1. Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden

 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 10. dec. 2020 – fortroligt

 3. Indblik i forskning, uddannelse og formidling på KU: Professor Ali Salanti, Institut for Immunologi og Mikrobiologi, SUND

 4. Beslutning: Bestyrelsesseminar 2021
  Pkt. 4. Indstilling / Pkt. 4, bilag 1 

 5. Drøftelse: KU’s forfremmelsesprogram
  Pkt. 5. Indstilling / Pkt. 5, bilag 1 / Pkt. 5, bilag 2 / Pkt. 5, bilag 3

 6. Drøftelse: Bestyrelsens 2029-pejlemærker og forhandling af ny strategisk rammekontrakt i 2021
  Pkt. 6. Indstilling / Pkt. 6, bilag 1 / Pkt. 6, bilag 2 / Pkt. 6, bilag 3Pkt. 6, bilag 4

 7. Drøftelse/orientering: Sprogpolitik for Københavns Universitet
  Pkt. 7. Indstilling / Pkt. 7, bilag 1 / Pkt. 7, bilag 2 / Pkt. 7, bilag 3

 8. Orientering: Årlig redegørelse om campus- og bygningsområdet
  Pkt. 8. IndstillingPkt. 8, bilag 1Pkt. 8, bilag 2 / Pkt. 8, bilag 3

 9. Generel orientering fra rektorat og bestyrelsesformand
  a. Siden sidst – fortroligt

 10. Udsendte skriftlige orienteringer fra rektoratet
  Evt. spørgsmål til:
  a. Opdateret aktionsliste – fortroligt

 11. Evt