Møder 2019

Mødeplan for Københavns Universitets bestyrelse 2019. Dagsordner (inkl. bilag), samt referater offentliggøres løbende.

Dato Dagsorden Referat
28. januar Dagsorden møde 98 Referat møde 98
11.-15. marts Seminar
8. april Dagsorden møde 99 Referat møde 99
8. maj Ekstraordinært fortroligt møde 99 B
17. juni Dagsorden møde 100 Referat møde 100
8. oktober Dagsorden møde 101 Referat møde 101
9. december Dagsorden møde 102 Referat møde 102