Bestyrelsesmøde nr. 99

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 99

8. april 2019 kl. 10-17

 1. Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden

 2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 28. jan. 2019

 3. Generel orientering fra direktion og bestyrelsesformand - fortroligt

  1. Mundtlig orientering: Uddannelses- og Forskningsministerens svar til Statsrevisionerne vedr. Rigsrevisionens beretning om universiteternes beskyttelse af forskningsdata
  2. Mundtlig orientering: Rapport vedr. modeller til fordeling af basismidler på universiteterne
  3. Mundtlig orientering: Varslede besparelser på Det Humanistiske Fakultet
  4. Mundtlig orientering: Status på bygningsområdet
  5. Mundtlig orientering: Status på fusion af SNM/BIO
  6. Mundtlig orientering: Status på debatten om akademisk frihed
  7. Fortroligt af hensyn til tredjepart

 4. Udsendte skriftlige orienteringer fra direktionen
  Evt. spørgsmål til:
  1. Status for KU’s kvalitetssikring af uddannelser 2018
   Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2
  2. Afrapportering på Plan for styrkelse af innovation og entreprenørskab målrettet studerende 2015-2018
   Sagsfremstilling / Bilag 1

 5. Godkendelse: Revisionsprotokollat af 8. april 2019
  Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2

 6. Godkendelse: Årsrapport 2018, inkl. statusredegørelse på strategisk rammekontrakt
  Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2

  1. Status på kapitalforvaltningen i forbindelse med godkendelse af årsrapport 2018
   Sagsfremstilling / Bilag 1

 7. Orientering: Status på implementering af ny budgetmodel på KU
  Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2

 8. Orientering: Økonomiske vilkår for KU frem mod budget 2020
  Sagsfremstilling / Bilag 1

 9. Godkendelse: Ændret kommissorium for KU’s Lønkomité - fortroligt

 10. Drøftelse: Opfølgning på seminar 2019 og prioritering af eventuelle indsatser - fortroligt

 11. Godkendelse: Bestyrelsens selvevaluering 2018-19 samt konsolidering af forretningsorden - fortroligt

 12. Evt.

 13. Fortrolig bestyrelsesdrøftelse