Bestyrelsesmøde nr. 101

Dagsorden

8. oktober 2019 kl. 10-16

 1. Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden

 2. Godkendelse og underskrivelse af referat af ekstraordinært fortroligt bestyrelsesmøde d. 8. maj 2019 og bestyrelsesmøde d. 17. juni 2019

 3. Oplæg ved dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Mikkel Vedby Rasmussen

 4. Tematisk drøftelse: Status på uddannelse med tættere kobling til forskning og praksis
  Punkt 4. Sagsfremstilling / Punkt 4, bilag 1

 5. Drøftelse: Studiemiljøundersøgelse 2019
  Punkt 5. Sagsfremstilling / Punkt 5, bilag 1 / Punkt 5, bilag 2

Mødet lukkes

 1. Drøftelse: Status på Københavns Universitets bygningsområde - fortroligt

 2. Drøftelse: KU's lønstatistik – fortroligt

Mødet åbnes

 1. Mundtlig orientering: Forslag til Finanslov 2020

 2. Generel orientering fra direktion og bestyrelsesformand

  1. Mundtlig orientering: Fusion mellem Medier, Erkendelse og Formidling og Institut for Informationsstudier; Det Humanistiske Fakultet

Mødet lukkes

  1. Mundtlig orientering: Status på implementering af ny budgetmodel - fortroligt

  2. Siden sidst – fortroligt

Mødet åbnes

 1. Udsendte skriftlige orienteringer fra direktionen

  Evt. spørgsmål til:

  1. Redegørelse om "Status for Københavns Universitets udbud af undervisning i islandsk, oldislandsk og færøsk samt forskningsaktiviteten i tilknytning til Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling"
   Punkt 10a. Sagsfremstilling / Punkt 10a, bilag 1

  2. Ressourceforbrug på kvalitetssikringsaktiviteter og institutionsgenakkreditering på KU
   Punkt 10b. Sagsfremstilling / Punkt 10b, bilag 1

  3. KU’s rankingplaceringer i 2019-20
   Punkt 10c. Sagsfremstilling / Punkt 10c, bilag 1

Mødet lukkes

  1. Opdateret aktionsliste - fortroligt

 1. Evt.