Bestyrelsesmøde nr. 102

Dagsorden

9. december 2019 kl. 10-17

 1. Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden

Mødet lukkes

 1. Fortroligt punkt af hensyn til tredjepart

 2. Fortroligt punkt af hensyn til tredjepart

Mødet åbnes

 1. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 8. oktober 2019

 2. Tematisk drøftelse: Status på samarbejde og samfundsengagement – nationalt og globalt
  Punkt 5. Indstilling / Punkt 5, bilag 1 / Punkt 5, bilag 2

 3. Beslutning: Revisionsprotokollat af 1. nov. 2019
  Punkt 6. Indstilling / Punkt 6, bilag 1 / Punkt 6, bilag 2

 4. Beslutning: Økonomiopfølgningsrapport – Ø2 2019
  Punkt 7. Indstilling / Punkt 7, bilag 1

 5. Beslutning: Budget 2020
  Punkt 8. Indstilling / Punkt 8, bilag 1 / Punkt 8, bilag 2

 6. Orientering: Årlig orientering om KU's organisation
  Punkt 9. Indstilling / Punkt 9, bilag 1 / Punkt 9, bilag 2 / Punkt 9, bilag 3

 7. Orientering: Informationssikkerhedsrapportering
  Punkt 10. Indstilling / Punkt 10, bilag 1 / Punkt 10, bilag 2

Mødet lukkes

 1. Generel orientering fra direktion og bestyrelsesformand

  1. Mundtlig orientering: Status på implementering af ny budgetmodel – fortroligt
  2. Siden sidst - fortroligt

Mødet åbnes

 1. Udsendte skriftlige orienteringer fra direktionen

  Evt. spørgsmål til:

  1. Godkendte retningslinjer for forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane
   Punkt 12a. Indstilling / Punkt 12a, bilag 1 / Punkt 12a, bilag 2

  2. Orientering om aktivitetsindberetning 2019 på uddannelsesområdet
   Punkt 12b. Indstilling / Punkt 12b, bilag 1

  3. Opdateret aktionsliste - fortroligt

 2. Evt.