Bestyrelsesmøde nr. 102

Dagsorden

9. december 2019 kl. 10-17

 1. Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden

  Mødet lukkes

 2. Fortroligt punkt af hensyn til tredjepart

 3. Fortroligt punkt af hensyn til tredjepart

  Mødet åbnes

 4. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 8. oktober 2019

 5. Tematisk drøftelse: Status på samarbejde og samfundsengagement – nationalt og globalt
  Indstilling/bilag 1/bilag 2

 6. Beslutning: Revisionsprotokollat af 1. nov. 2019
  Indstilling/bilag 1/bilag 2

 7. Beslutning: Økonomiopfølgningsrapport – Ø2 2019
  Indstilling/bilag 1

 8. Beslutning: Budget 2020
  Indstilling/bilag 1/bilag 2

 9. Orientering: Årlig orientering om KU's organisation
  Indstilling/bilag 1/bilag 2/bilag 3

 10. Orientering: Informationssikkerhedsrapportering
  Indstilling/bilag 1/bilag 2

  Mødet lukkes

 11. Generel orientering fra direktion og bestyrelsesformand

  a. Mundtlig orientering: Status på implementering af ny budgetmodel – fortroligt
  b. Siden sidst - fortroligt
  Mødet åbnes

 12. Udsendte skriftlige orienteringer fra direktionen
  Evt. spørgsmål til:

  a. Godkendte retningslinjer for forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane
  Indstilling/bilag 1/bilag 2
  b. Orientering om aktivitetsindberetning 2019 på uddannelsesområdet
  Indstilling/bilag 1
  c. Opdateret aktionsliste - fortroligt

 13. Evt.