Bestyrelsesmøde nr. 98

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 98

28. januar 2019 kl. 10-17

 1. Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden

 2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 6. dec. 2018

 3. Oplæg v/ Vejdirektoratet: projektstyring af Statens Naturhistoriske Museum

 4. Generel orientering fra direktion og bestyrelsesformand - fortroligt

  1. Mundtlig orientering: Status på reorganisering af SNM
  2. Mundtlig orientering: Status på debatten om akademisk frihed
  3. Mundtlig orientering: Forum for forskningsfinansiering og pionercentre
  4. Mundtlig orientering: Status på verserende bygningssager
  5. Fortroligt af hensyn til tredjepart
 5. Udsendte skriftlige orienteringer fra direktionen

  Evt. spørgsmål til:

  1. Orientering om svar på henvendelser fra hhv. studerende og forskere vedr. KU’s klimapolitik og indsats
   Punkt 5. Sagsfremstilling / Punkt 5, bilag 1 / Punkt 5, bilag 2 / Punkt 5, bilag 3 / Punkt 5, bilag 4 / Punkt 5, bilag 5

 6. Drøftelse: Anbefalinger fra Udvalg om bedre universitetsuddannelser (UUU)
  Punkt 6. Sagsfremstilling / Punkt 6, bilag 1 / Punkt 6, bilag 2 / Punkt 6, bilag 3 / Punkt 6, bilag 4

 7. Drøftelse: KU’s anvendelse af rankings
  Punkt 7. Sagsfremstilling / Punkt 7, bilag 1 / Punkt 7, bilag 2

 8. Drøftelse: KU’s ny budgetmodel - fortroligt

 9. Tematisk drøftelse: Ét samlet og fokuseret KU – strategiens kapitel 4
  Punkt 9. Sagsfremstilling

 10. Fortroligt af hensyn til tredjepart

 11. Fortroligt af hensyn til tredjepart

 12. Godkendelse: Udpegning af to bestyrelsesmedlemmer til KU’s indstillingsorganer – fortroligt

 13. Godkendelse: Proces for bestyrelsens selvevaluering 2019 - fortroligt

 14. Orientering: Program for bestyrelsens seminar 2019 - eftersendes

 15. Evt.