Bestyrelsesmøde nr. 100

Dagsorden

17. juni 2019 kl. 10-16

 1. Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden

 2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 8 april 2019

 3. Beslutning: Økonomiopfølgningsrapport - Ø1 2019
  Punkt 3. Sagsfremstilling / Punkt 3, bilag 1

 4. Beslutning: Ændrede forudsætninger for beslutning om revision af kommissoriet for KU's Lønkomité - fortroligt

 5. Beslutning: Format for aktionsliste som supplement til årshjul for bestyrelsen - fortroligt
  Punkt 5. Sagsfremstilling

 6. Tematisk drøftelse: Status på forskning og tiltrækning, udvikling og fastholdelse af videnskabeligt talent
  Punkt 6. Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2

 7. Orientering: Årlig status på portefølje af strategi 2023-projekter
  Punkt 7. Sagsfremstilling / Punkt 7, bilag 1 / Punkt 7, bilag 2

 8. Drøftelse: KU's uddannelsesportefølje 2029
  Punkt 8. Sagsfremstilling / Punkt 8, bilag 1

 9. Oplæg ved dekan for Det Humanistiske Fakultet, Jesper Kallestrup - Fortroligt

 10. Orientering: Studenterambassadørens årsberetning 2018
  Punkt 10. Sagsfremstilling / Punkt 10, bilag 1 / Punkt 10, bilag 2 / Punkt 10, bilag 3

 11. Orientering: Informationssikkerhedsrapportering til bestyrelsen
  Punkt 11. Sagsfremstilling / Punkt 11, bilag 1

 12. Mundtlig orientering: Status på implementering af ny budgetmodel

 13. Generel orientering fra direktion og bestyrelsesformand - fortroligt

  1. Mundtlig orientering: Status på nyt institut på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
  2. Siden sidst
 14. Udsendte skriftlige orienteringer fra direktionen
  Evt. spørgsmål til:

  1. Resultater af APV 2019
   Punkt 14a. Sagsfremstilling / Punkt 14a, bilag 1 / Punkt 14a, bilag 2
  2. Brev til bestyrelsen i KU's boligfond
   Punkt 14b. Sagsfremstilling / Punkt 14b, bilag 1 / Punkt 14b, bilag 2
 15. Evt.