Bestyrelsesmøde nr. 100

Dagsorden

17. juni 2019 kl. 10-16


 1. Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden

 2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 8 april 2019

 3. Beslutning: Økonomiopfølgningsrapport - Ø1 2019
  Sagsfremstilling / Bilag 1

 4. Beslutning: Ændrede forudsætninger for beslutning om revision af kommissoriet for KU's Lønkomité - fortroligt

 5. Beslutning: Format for aktionsliste som supplement til årshjul for bestyrelsen - fortroligt
  Sagsfremstilling

 6. Tematisk drøftelse: Status på forskning og tiltrækning, udvikling og fastholdelse af videnskabeligt talent
  Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2

 7. Orientering: Årlig status på portefølje af strategi 2023-projekter
  Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2

 8. Drøftelse: KU's uddannelsesportefølje 2029
  Sagsfremstilling / Bilag 1

 9. Oplæg ved dekan for Det Humanistiske Fakultet, Jesper Kallestrup - Fortroligt

 10. Orientering: Studenterambassadørens årsberetning 2018
  Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2 / Bilag 3

 11. Orientering: Informationssikkerhedsrapportering til bestyrelsen
  Sagsfremstilling / Bilag 1

 12. Mundtlig orientering: Status på implementering af ny budgetmodel

 13. Generel orientering fra direktion og bestyrelsesformand - fortroligt

  a. Mundtlig orientering: Status på nyt institut på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
  b. Siden sidst

 14. Udsendte skriftlige orienteringer fra direktionen

  Evt. spørgsmål til:

  a. Resultater af APV 2019
  Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2

  b. Brev til bestyrelsen i KU's boligfond
  Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2

 15. Evt.