Merete Eldrup

Bestyrelsesformand Merete Eldrup

Personlige data

Født 4. august 1963

Uddannelse

1988     Cand.polit., Københavns Universitet

Tidligere beskæftigelse

2007-2019     Administrerende direktør, TV 2 DANMARK A/S

1997-2007     Direktør, JP/Politikens Hus A/S

1995-1997     Vicedirektør, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet

1993-1995     Sekretariatschef for Mimi Jakobsen først i Ministeriet for                                       Erhvervspolitisk Samordning, senere Erhvervsministeriet

1991-1993     Ministersekretær for Finansminister Henning Dyremose

1986-1991     Student og senere fuldmægtig i Finansministeriet

Hverv (bestyrelsesposter, medlemskaber mv.)

2020-             Formand for bestyrelsen, Nykredit Holding og Nykredit realkredit

2010-2020    Næstformand i bestyrelsen, Nykredit Holding og Nykredit                                     realkredit

2020-             Formand for bestyrelsen, Rockwool Fonden

2019-2020    Næstformand i bestyrelsen, Rockwool Fonden

2019-             Bestyrelsesmedlem, Kalallit Airports International A/S

2019-             Medlem, Realdania repræsentantskab

2019-             Bestyrelsesmedlem, Tænketanken Justitia

2013-             Bestyrelsesmedlem, Rambøll Group A/S

2011-             Politisk revisor, DJØF (Juristernes og Økonomernes Fagforbund)

2010-2019     Næstformand, Gyldendal

1993-1998     Bestyrelsesmedlem, Juristerne og Økonomernes Pensionskasse

2003-2010     Næstformand, Copenhagen Business School

1997-2007     Bestyrelsesposter knyttet til stillingen i JP/Politikens Hus
                            Formand, Bladkompagniet (fælleseje med Berlingske)
                            Formand, Dansk Avisomdeling (fælleseje med Berlingske                                     og Jyske Vestkysten)
                            Formand, Infomedia (fælleseje med Berlingske)
                            Bestyrelsesmedlem, Trykkompagniet (fælleseje med                                             Berlingske)
                            Bestyrelsesformand, Politikens Lokalaviser (100 pct. ejet af                                  JP/Politikens Hus)
                            Bestyrelsesmedlem, Politikens Forlag (100 pct. ejer af                                            JP/Politikens Hus)