Dorte Brix

Bestyrelsesmedlem Dorte Brix

Personlige data

Født 10. maj 1964

Uddannelse

2007-    Kurser for tillidsvalgte i HK/STAT

1990     Laborant, Laborantskolen i Hovedstadsområdet

Nuværende beskæftigelse

1996            Laboratoriekoordinator, Institut for Lægemiddeldesign & Farmakologi, SUND, KU

Tidligere beskæftigelse 

1993-1996     Novo Nordisk

1991              Kemisk Institut, KU

1990-1991     Laborantskolen i Hovedstadsområdet

1990              Statens Planteavlsforsøg

Hverv (bestyrelsesposter, medlemskaber mv.)

2015-             TAP-observatør i Akademisk Råd på SUND

2008-2012     Medlem af bestyrelsen for HK Stat Hovedstaden

2007-2015     Formand for HK Områdeklubben på KU

2007-             Tillidsrepræsentant for de to farmaceutiske institutter på først DFH, så DFU, så KU.

2007-             Medlem af bestyrelsen for HK Områdeklubben på KU