Birgitte Vedersø

Bestyrelsesmedlem Birgitte Vedersø

Personlige data

Født 5. maj 1965

Uddannelse

1991     Cand. mag. i dansk og italiensk

1995     Pædagogikum 

Nuværende beskæftigelse

Rektor, Gefion Gymnasium

Tidligere beskæftigelse

2000-2010     Rektor, Alssundgymnasiet Sønderborg

1997-2000     Pædagogisk inspektor, Holstebro Gymnasium og HF

1995-2000     Adjunkt, Holstebro Gymnasium og HF

1992-1995     Adjunkt, Ranum Statsseminariums HF-kursus

Hverv (bestyrelsesposter, medlemskaber mv.)

2022-             Medlem af Fremtidens Kompetenceråd nedsat af regionsrådet i Region Hovedstaden

2021-             Medlem af Rådet for det Kongelige Danske Geografisk Selskab

2020-2021    Medlem af bestyrelsen for folk - mødested for demokrati og dannelse

2017-2021     Formand, Danske Gymnasier

2015-             Bestyrelsesmedlem, Danske Gymnasier

2013-2017     Medlem af Tænketanken DEAs board

2011-2014     Medlem af EVA’s repræsentantskab som repræsentant for gymnasieområdet

2011-2013     Medlem af Advisory Board for FLØK-uddannelsen, CBS

2011-2015     Næstformand, Syddansk Universitets bestyrelse

2010-2015     Medlem af Sonningfondens bestyrelse

2007-2015     Medlem af Syddansk Universitets bestyrelse

2007-2011     Næstformand, Gymnasieskolernes Rektorforening

2005-2011     Bestyrelsesmedlem, Gymnasieskolernes Rektorforening

2007-2008     Medlem af Rådet for Internationalisering af uddannelserne i regi af Undervisningsministeriet, Kulturministeriet og Forskningsministeriet

2006-2008     Medlem af Skolerådet, udpeget af Rådet for de gymnasiale uddannelser (rådgivende for ministeren på grundskoleområdet)

2005-2008     Medlem af forretningsudvalget i Undervisningsministeriets Rådet for de Gymnasiale Uddannelser