Birgitte Vedersø

Personlige data

 

Født 5. maj 1965

  

Uddannelse

1991 Cand. mag. i dansk og italiensk

1995 Pædagogikum 

 

Nuværende beskæftigelse

 

Rektor, Gefion Gymnasium

Tidligere beskæftigelse

 

2000 - 2010   Rektor, Alssundgymnasiet Sønderborg

1997 - 2000   Pædagogisk inspektor, Holstebro Gymnasium og HF

1995 - 2000   Adjunkt, Holstebro Gymnasium og HF

1992 – 1995  Adjunkt, Ranum Statsseminariums HF-kursus

 

Hverv (bestyrelsesposter, medlemskaber mv.)

 

2017 -            Formand, Danske Gymnasier

2015 -            Bestyrelsesmedlem, Danske Gymnasier

2013 – 2017  Medlem af Tænketanken DEAs board

2011 - 2014   Medlem af EVA’s repræsentantskab som repræsentant for gymnasieområdet

2011 - 2013   Medlem af Advisory Board for FLØK-uddannelsen, CBS

2011 – 2015  Næstformand, Syddansk Universitets bestyrelse

2010 – 2015  Medlem af Sonningfondens bestyrelse

2007 – 2015  Medlem af Syddansk Universitets bestyrelse

2007 – 2011  Næstformand, Gymnasieskolernes Rektorforening

2005 – 2011  Bestyrelsesmedlem, Gymnasieskolernes Rektorforening

2007-2008   Medlem af Rådet for Internationalisering af uddannelserne i regi

af Undervisningsministeriet, Kulturministeriet og Forskningsministeriet

2006-2008     Medlem af Skolerådet, udpeget af Rådet for de gymnasiale uddannelser (rådgivende for ministeren på grundskoleområdet)

2005 – 2008  Medlem af forretningsudvalget i Undervisningsministeriets Rådet for de Gymnasiale Uddannelser