Møder

Mødeplan for Københavns Universitets bestyrelse 2015. Dagsordner (inkl. bilag), samt referater offentliggøres løbende.

Dato

Dagsorden

Referat

27. januar Møde 76 Møde 76
17. marts Møde 77 Møde 77
28. april Møde 78 Møde 78
4. juni Møde 79 Møde 79
14-15. september Seminar
14.-15. september Møde 79(B) Møde 79(B)

27. oktober

Møde 80 Møde 80

8. december

Møde 81 Møde 81