Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 59

Torsdag d. 15. december 2011 kl. 10.15-12.00.
Bemærk nyt mødetidspunkt.

 

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

2. Underskrivelse af referat af bestyrelsens 57. møde den 18. november 2011

3. Ændret organisering af fire af KU's nuværende fakulteter
Sagsfremstilling / Bilag V / Bilag V1 NYT / Bilag X NYT / Bilag Y / Bilag Z / Bilag Æ / Bilag Ø / Bilag Å NYT

4. Evt.