Bestyrelsesmøde nr. 118

Dagsorden

17. januar 2023 kl. 9-16

 1. Velkommen til ny studenterrepræsentant i KU's bestyrelse

 2. Godkendelse af dagsorden
  Pkt. 2, bilag 1

 3. Oplæg fra Nobelprisvinder professor Morten Meldal

 4. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 13. december 2022 – fortroligt

 5. Beslutning: Akademisk medinddragelse
  Pkt. 5, bilag 1

 6. Drøftelse: Uddannelse med tættere kobling til forskning og praksis, herunder årlig status på uddannelsesområdet inkl. tal om uddannelse
  Pkt. 6, bilag 1 / Pkt. 6, bilag 2 / Pkt. 6, bilag 3 / Pkt. 6, bilag 4

 7. Drøftelse: Styrket håndtering af krænkelser mod de studerende og antallet af krænkelsessager
  Pkt. 7, bilag 1 / Pkt. 7, bilag 2 / Pkt. 7, bilag 3

 8. Orientering: Årlig redegørelse om campus- og bygningsområdet 2022
  Pkt. 8, bilag 1 / Pkt. 8, bilag 2

 9. Fortrolig af hensyn til tredje part

 10. Orientering: Administrationsreform
  Pkt. 10, bilag 1

 11. Beslutning: Proces for udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar 2024 og udpegning af medlemmer til KU's udpegnings- og indstillingsorgan - fortroligt

 12. Orientering: Program for bestyrelsesseminar 13. - 14. marts 2023

 13. Generel orientering fra rektorat og bestyrelsesformand
  a. Siden sidst – fortroligt

 14. Udsendte skriftlige orienteringer fra rektoratet
  Evt. spørgsmål til:
  a. Opdateret aktionsliste – fortroligt

 15. Evt.