Møder 2018

Mødeplan for Københavns Universitets bestyrelse 2018. Dagsordner (inkl. bilag), samt referater offentliggøres løbende.

Dato

Dagsorden

Referat

30. januar Møde 93 Møde 93
5.-7. marts Seminar
4. april Møde 94 Møde 94
12. juni Møde 95 Møde 95
9. oktober Møde 96 Møde 96
6. december Møde 97 Møde 97