Bestyrelsesmøde nr. 92 – Københavns Universitet

Bestyrelse > Møder > Møder 2017 > Bestyrelsesmøde nr. 92

Bestyrelsesmøde nr. 92

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 92

11. dec. 2017 kl. 10-17

 1. Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden

 2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde den 24. oktober 2017

 3. Generel orientering fra direktionen - herunder
  a. Niels Bohr-bygningen - fortroligt
  b. Status på strategisk rammekontrakt
  c. Bestyrelsesformændenes møde med uddannelses- og forskningsminister 16. nov. 2017 – fortroligt
  d. Bevillingsreform
  e. Sprogstrategi

 4. Godkendelse: KU's strategi 2023
  Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2

 5. Godkendelse: KU’s vedtægt – ændringer vedr. bedre rammer for ledelse, studenterambassadørfunktionen og institutråd
  Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2 / Bilag 3 / Bilag 4 / Bilag 5

 6. Orientering: Personalesag – fortroligt

 7. Godkendelse: Kvartalsrapport - Q3 2017
  Sagsfremstilling / Bilag 1

 8. Godkendelse: Revisionsprotokol af 1. november 2017
  Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2

 9. Godkendelse: Budget 2018
  Sagsfremstilling / Bilag 1

 10. Orientering: Årlig orientering om KU’s organisering
  Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2 / Bilag 3

 11. Drøftelse: Bestyrelsens selvevaluering 2017 – fortroligt

 12. Orientering og godkendelse: KU’s strategiske årshjul og bestyrelsens årshjul for 2018
  Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2

 13. Godkendelse: Fastlæggelse af mødedatoer 2019
  Sagsfremstilling

 14. Orienteringspunkter
  a. KU’s ranglisteplaceringer 2017
  Sagsfremstilling, Bilag 1

  b. Informationssikkerhedsrapportering
  Sagsfremstilling, Bilag 1

 15. Evt.