Bestyrelsesmøde nr. 91 – Københavns Universitet

Bestyrelse > Møder > Møder 2017 > Bestyrelsesmøde nr. 91

Bestyrelsesmøde nr. 91

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 91

24. oktober 2017 kl. 10-16

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde den 20. september 2017
Referat

3. Drøftelse: Udkast til strategi (efter høringsfasen)
Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2 / Bilag 4

4. Drøftelse: Model for strategiimplementering
Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2

Pkt. 5, 6 og 7 relaterer sig til alle til justering af KU's vedtægter 

5. Drøftelse og godkendelse: Nedlæggelse af KU's Institutråd og justering af KU's vedtægt 
Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2 / Bilag 3 / Bilag 4Bilag 5 / Bilag 7

6. Drøftelse og godkendelse: Udkast til justeret vedtægt for KU som følge af Lov om ændring af universitetsloven (bedre rammer for ledelse) - fortroligt - eftersendes

7. Orientering og godkendelse: Forretningsorden for Københavns Univeristets Studenterambassadør og justering af KU's vedtægt - fortroligt

8. Godkendelse: Årlig status på bygningsområdet - fortroligt

9. Godkendelse: Kvartalsrapport Q2 2017
Sagsfremstilling / Bilag 1

10. Orienteringspunkter: 

a. Hovedretning for budget 2018 og rammerne for 2018-2021
Sagsfremstilling / Bilag 1

10. Mundtlig orientering om aktuelle sager:

a. Ændring af IT-organisering

b. KU's oplæg til 1. forhandlingsmøde om strategisk rammekontrakt - kommentarer fra elektronisk høring af bestyrelsen

11. Evt.

Kl. 15.45-16.00: Bestyrelsens kvarter - fortroligt