Bestyrelsesmøde nr. 90 – Københavns Universitet

Bestyrelse > Møder > Møder 2017 > Bestyrelsesmøde nr. 90

Bestyrelsesmøde nr. 90

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 90

20. september 2017 kl. 9.15-13.00

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde 6. juni 2017

3. Orientering: Status på strategiproces og model for implementering
Sagsfremstilling / Bilag 1

4. Drøftelse og godkendelse: Udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer - ændring af KU's vedtægt - fortroligt

5. Orientering og godkendelse: Evalueringsrapport vedr. studenterambassadørfunktionen og justering af forretningsordenen for Studenterambassadøren - fortroligt

6. Fortroligt punkt af hensyn til tredjepart

7. Godkendelse: Proces for bestyrelsens selvevaluering - fortroligt

8. Godkendelse: Udpegning af medlemmer til Sonningkomitéen - fortroligt

9. Orienteringspunkter: 

a. KU's studietidsoverskridelse 2016
Sagsfremstilling / Bilag 1

b. Datatilsynsudtalelse og behov for ændret KU-praksis
Sagsfremstilling / Bilag 1

c. Samarbejdsaftale mellem Københavns Universtitet og Statens Serum Institut vedr. det veterinære myndighedsberedskab
Sagsfremstilling / Bilag 1

d. Niels Bohr Bygningen - fortroligt

10. Mundtlig orientering om aktuelle sager:

a. KU's huslejebetalinger til Bygningsstyrelsen - fortroligt

b. KU's Boligfond - fortroligt

c. Status om strategiske rammekontrakter

d. Status på Venturefonden - fortroligt

e. Samarbejdsaftale med Microsoft - fortroligt

11. Meddelelser

12. Evt.

Kl. 12.30-13.00: Bestyrelsens kvarter - fortroligt og inkl. forkost.