Bestyrelsesmøde nr. 89 – Københavns Universitet

Bestyrelse > Møder > Møder 2017 > Bestyrelsesmøde nr. 89

Bestyrelsesmøde nr. 89

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 89

6. juni 2017 kl. 11:30-17

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde 4. april 2017

3. Godkendelse: Kvartalsrapport Q1 2017
Sagsfremstilling / Bilag 1

4. Orientering: Status på strategiprocessen (inputfasen)
Sagsfremstilling

5. Orientering: Studenterambassadørens årsrapport 2016
Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2 / Bilag 3 

6. Mundtlig orientering: Jurastudiets udvikling v. dekan Jacob Graff Nielsen

7. Godkendelse: Proces for ændring af KU's vedtægt og for udpegning af to nye eksterne bestyrelsesmedlemmer til KU's bestyrelse
Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2

Mødet lukkes

8. Godkendelse: Byggeri på SCIENCE - fortroligt

Mødet åbnes

9. Orientering: Afrapportering på handleplanen Karriere, Køn og Kvalitet 2016
Sagsfremstilling / Bilag 1

10. Orientering: Forbedring af IT-sikkerheden på KU
Sagsfremstilling / Bilag 1

11. Orientering fra direktionen

Mødet lukkes

a) Fortroligt punkt af hensyn til tredjepart

Mødet åbnes

b) Mundtlig orientering: Udspil til bevillingsreform

c) Mundtlig orientering: Koncept for strategiske rammekontrakter

d) Orientering: Ph.d.-analysen
Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2

e) Mundtlig orientering: Præcisering af Tenure

f) Mundtlig orientering: Status på institutionsakkreditering

g) Mundtlig orientering: Sammenlægning af BA-uddannelserne i balkanstudier, polsk og russisk

Mødet lukkes

h) Mundtlig orientering: Status på de store byggesager - fortroligt

mødet åbnes

12.Orientering fra bestyrelsesformanden

13. Meddelelser

a) Arrangementer
Sagsfremstilling

14. Evt.

Mødet lukkes

Kl. 16.45-17.00: Bestyrelsens kvarter. Fortroligt.