Bestyrelsesmøde nr 88 – Københavns Universitet

Bestyrelse > Møder > Møder 2017 > Bestyrelsesmøde nr 88

Bestyrelsesmøde nr 88

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 88

4. april 2017 kl. 9:15-15

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde 13. marts 2017

Mødet lukkes

3. Konstituering af bestyrelsen, valg af stedfortræder – fortroligt [behandlingen er lukket. Resultatet vil blive gjort tilgængeligt i det åbne referat]

Mødet åbnes

4. Orientering: Status for institutionsakkreditering og arbejdet med kvalitetssikring af uddannelser på KU
Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2

5. Orientering: Lukning af uddannelser på KU
Sagsfremstilling / Bilag1

6. Godkendelse: Revisionsprotokollat til Årsrapport 2016
Sagsfremstilling / Bilag1 / Bilag2

7. Godkendelse: Årsrapport 2016 og målrapportering 2016
Sagsfremstilling / Bilag1 / Bilag2

8. Orientering: Økonomiske vilkår for KU frem mod budget 2018
Sagsfremstilling / Bilag1

9. Godkendelse: Strategiprocessen 2017: Godkendelse af mission, vision og strategiske temaer
Sagsfremstilling / Bilag1 / Bilag2 / Bilag3

Mødet lukkes

10. Godkendelse: Tilpasning af forholdene vedr. bygningstilvejebringelse - fortroligt

Mødet åbnes

11. Orientering fra direktionen

12.Orientering fra bestyrelsesformanden

  • Mundtlig orientering: Status vedr. styring og udpegningsproces


Mødet lukkes

  • Mundtlig orientering: Status på byggerierne


Mødet åbnes

13. Meddelelser

14. Evt.

Mødet lukkes

Kl. 14.45-15.00: Bestyrelsens kvarter. Fortroligt.