Dagsorden til bestyrelsesmøde nr 87b – Københavns Universitet

Bestyrelse > Møder > Møder 2017 > Dagsorden til bestyrel...

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr 87b

Mandag d. 13. marts 2017 kl. 10.30-12.00, Hotel Scandic Front

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 31. januar 2017

Mødet lukkes

3. Konstituering af bestyrelsen - fortroligt

4. Godkendelse: KU's bemærkninger til regeringens lovforslag om bedre rammer for ledelse på universiteterne - fortroligt

5. Orientering fra direktionen

a. Mundtlig orientering: Institutionsakkreditering - fortroligt

Mødet åbnes

b. Orientering: Uddannelseszoom / Forsknings- og Uddannelsesstyrelsens undersøgeæser af studiemiljø samt dimittender 2016
Sagsfremstilling / Bilag 1

6. Evt.