Bestyrelsesmøde nr 87 – Københavns Universitet

Bestyrelse > Møder > Møder 2017 > Bestyrelsesmøde nr 87

Bestyrelsesmøde nr 87

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 87

Tirsdag d. 31. januar 2017 kl. 09.15-15.00, udv. 1

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmødet 4. december 2016

3. Godkendelse: Mødeplan og årshjul 2017
Sagsfremstilling / Bilag 1

4. Godkendelse: Strategiproces i 2017
Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2 / Bilag 3 / Bilag 4 / Bilag 5

5. Godkendelse: Nyt væksthus til plante- og fødevareforskning på Frederiksberg Campus område 2
Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2

6. Mundtlig orientering: Årlig status for forskning og innovation på KU

Mødet lukkes

7. Godkendelse: Udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer: Profil- og kompetencebeskrivelse samt udpegning af bestyrelsesmedlem til indstillingsudvalget – fortrolig [behandlingen er lukket. Resultatet vil blive gjort tilgængeligt i det åbne referat]

Mødet åbnes

8. Orientering: Informationssikkerhed på KU
Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2 / Bilag 3 / Bilag 4

9. Orientering fra direktionen

10. Orientering fra bestyrelsesformanden

Mødet lukkes

a. Mundtlig orientering: Status på proces for ansættelse af ny studenterambassadør fortrolig

b. Mundtlig orientering: Status på Mærsk-byggeriet – fortrolig

c. Mundtlig orientering: Status på Niels Bohr Bygningen – fortrolig

11. Orientering om personalesag og drøftelse af bestyrelsens rolle – fortrolig

Mødet åbnes

12. Meddelelser
Arrangementliste

13. Evt.

Mødet lukkes

Kl. 14.45-15.00: Bestyrelsens kvarter. Fortroligt.