Møde nr. 49

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 49

27. oktober 2010 kl. 9.15-14.00

Åbent møde

 1. Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden

 2. Underskrivelse af referat af bestyrelsens møde den 14. september 2010

 3. Afrapportering på Den Strategiske Handleplan - herunder halvårsafrapportering på Udviklingskontrakt 2008-2010
  Punkt 3. Sagsfremstilling / Punkt 3, bilag 1

 4. Medinddragelse
  Punkt 4. Sagsfremstilling / Punkt 4, bilag 1

 5. Planlægning af kommende strategiproces
  Punkt 5. Sagsfremstilling / Punkt 5, bilag 1

 6. Lukket punkt: Faglig opfølgning på fusion
  Punkt 6. Sagsnotat - offentliggjort

 7. Lukket punkt

  Åbent møde

 8. Orientering om Det Humanistiske Fakultets strategiske udvikling
  Punkt 8. Sagsfremstilling

 9. Placering af KU's fri likviditet - minimering af risiko
  Punkt 9. Sagsfremstilling / Punkt 9, bilag 1

 10. Underskrivelse af opdaterede bankfuldmagter til Danske Bank
  Punkt 10. Sagsfremstilling / Punkt 10, bilag 1 / Punkt 10, bilag 2 / Punkt 10, bilag 3

 11. Indregning af Lundbeck Auditoriet i KU's egenkapital
  Punkt 11. Sagsfremstilling / Punkt 11, bilag 1

 12. Mageskifte på bygningsområdet
  Punkt 12. Sagsfremstilling / Punkt 12, bilag 1 / Punkt 12, bilag 2

 13. Meddelelser
  Punkt 13. Sagsfremstilling

  1. Meddelelser
   Punkt 13a. Sagsfremstilling

  2. Meddelelser
   Punkt 13b. Sagsfremstilling / Punkt 13b, bilag 1 / Punkt 13b, bilag 2 / Punkt 13b, bilag 3

  3. Meddelelser
   Punkt 13c. Sagsfremstilling / Punkt 13c, bilag 1

 14. Eventuelt