Dagsorden til det 49. bestyrelsesmøde

27. oktober 2010 kl. 9.15-14.00


Åbent møde
1. Godkendelse af dagsorden

2. Underskrivelse af referat af bestyrelsens møde den 14. september 2010

3. Afrapportering på Den Strategiske Handleplan - herunder halvårsafrapportering på Udviklingskontrakt 2008-2010
Sagsfremstilling / Bilag 1

4. Medinddragelse
Sagsfremstilling / Bilag 1

5. Planlægning af kommende strategiproces
Sagsfremstilling / Bilag 1 

6. Lukket møde: Faglig opfølgning på fusion
Sagsnotat - offentliggjort

7. Lukket møde

Åbent møde
8. Orientering om Det Humanistiske Fakultets strategiske udvikling
Sagsfremstilling 

9. Placering af KU's fri likviditet - minimering af risiko
Sagsfremstilling / Bilag 1 

10. Underskrivelse af opdaterede bankfuldmagter til Danske Bank
Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2 / Bilag 3

11. Indregning af Lundbeck Auditoriet i KU's egenkapital 
Sagsfremstilling / Bilag 1

12. Mageskifte på bygningsområdet
Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2

13. Meddelelser
Sagsfremstilling 
a. Meddelelser
Sagsfremstilling 
b. Meddelelser
Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2 / Bilag 3 
c. Meddelelser
Sagsfremstilling / Bilag 1

14. Eventuelt