Dagsorden til det 47. bestyrelsesmøde

14. juni 2010 kl. 9.15-15.00 inkl. seminar om "universitetsgovernance"


Åbent møde
1. Godkendelse af dagsorden

2. Underskrivelse af referat af bestyrelsens møde den 19. april 2010

3. Fastlæggelse af mødedatoer for 2011
Sagsfremstilling

4. Orientering om småfag
Sagsfremstilling / Bilag 1

5. Kvartalsrapport, 1. kvartal
Sagsfremstilling / Bilag 1 + 2

6. Godkendelse af KU's opsparingsmodel (egenkapital)
Sagsfremstilling / Bilag 1

7. Budgetscenarier for KU efter Regeringens og Dansk Folkepartis "aftale om genopretning af dansk økonomi"
Sagsfremstilling / Bilag 1

8. Finansiering og gennemførelse af engergispareprojekter
Sagsfremstilling / Bilag 1 + 2

9. Forslag om ændring af vedtægtens § 11, stk. 1. Funktionsperioden for bestyrelsens studentermedlemmer
Sagsfremstilling / Bilag 1

10. Meddelelser
Sagsfremstilling / Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 1

11. Eventuelt
Sagsfremstilling / Bilag 1