Møde nr. 47

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 47

14. juni 2010 kl. 9.15-15.00 inkl. seminar om "universitetsgovernance"

 1. Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden

 2. Underskrivelse af referat af bestyrelsens møde den 19. april 2010

 3. Fastlæggelse af mødedatoer for 2011
  Punkt 3. Sagsfremstilling

 4. Orientering om småfag
  Punkt 4. Sagsfremstilling / Punkt 4, bilag 1

 5. Kvartalsrapport, 1. kvartal
  Punkt 5. Sagsfremstilling / Punkt 5, bilag 1 + 2

 6. Godkendelse af KU's opsparingsmodel (egenkapital)
  Punkt 6. Sagsfremstilling / Punkt 6, bilag 1

 7. Budgetscenarier for KU efter Regeringens og Dansk Folkepartis "aftale om genopretning af dansk økonomi"
  Punkt 7. Sagsfremstilling / Punkt 7, bilag 1

 8. Finansiering og gennemførelse af engergispareprojekter
  Punkt 8. Sagsfremstilling / Punkt 8, bilag 1 + 2

 9. Forslag om ændring af vedtægtens § 11, stk. 1. Funktionsperioden for bestyrelsens studentermedlemmer
  Punkt 9. Sagsfremstilling / Punkt 9, bilag 1

 10. Meddelelser
  Punkt 10. Sagsfremstilling A / Punkt 10. Sagsfremstilling B / Punkt 10, bilag 1A / Punkt 10, bilag 1B

 11. Eventuelt
  Punkt 11. Sagsfremstilling / Punkt 11, bilag 1