Møde nr. 50

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 50

9. december 2010 kl. 9.15-14.00

Åbent møde

 1. Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden

 2. Underskrivelse af referat af bestyrelsens møde den 27. oktober 2010

 3. Kvartalsrapport, 3. kvartal 2010
  Punkt 3. Sagsfremstilling / Punkt 3, bilag 1 og 2

 4. Revisionsprotokol efter løbende revision
  Punkt 4. Sagsfremstilling / Punkt 4, bilag 1

 5. Lukket punkt

  Åbent møde

 6. Budget 2011
  Punkt 6. Sagsfremstilling / Punkt 6, bilag 1 / Punkt 6, bilag 2

 7. Ændring af universitetsloven - KU's høringssvar
  Punkt 7. Sagsfremstilling / Punkt 7, bilag 1 / Punkt 7, bilag 2 / Punkt 7, bilag 2 ny version / Punkt 7, bilag 2 fortsat / Punkt 7, bilag 3

 8. Organisationsplan - årlig orientering
  Punkt 8. Sagsfremstilling / Punkt 8, bilag 1 / Punkt 8, bilag 2 / Punkt 8, bilag 2a / Punkt 8, bilag 3

 9. Meddelelser

 10. Eventuelt