Dagsorden til det 50. bestyrelsesmøde

9. december 2010 kl. 9.15-14.00


Åbent møde
1. Godkendelse af dagsorden

2. Underskrivelse af referat af bestyrelsens møde den 27. oktober 2010

3. Kvartalsrapport, 3. kvartal 2010
Sagsfremstilling / Bilag 1 og 2

4. Revisionsprotokol efter løbende revision
Sagsfremstilling / Bilag 1

5. Lukket møde

Åbent møde

6. Budget 2011
Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2 

7. Ændring af universitetsloven - KU's høringssvar
Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2 / Bilag 2 ny version / Bilag 2 fortsat / Bilag 3

8. Organisationsplan - årlig orientering
Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2 / Bilag 2a / Bilag 3

9. Meddelelser

10. Eventuelt