Dagsorden til det 48. bestyrelsesmøde

14. september 2010 kl. 9.15-14.00


Åbent møde
1. Godkendelse af dagsorden

2. Underskrivelse af referat af bestyrelsens møde den 14. juni 2010

3. Orientering om optag
Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2

4. Kvartalsrapport, 2. kvartal
Sagsfremstilling / Bilag 1 og 2

5. Orientering om FFL 2011 og budgetscenarier
Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2

6. Udviklingskontrakt for 2011
Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2 / Bilag 3 / Bilag 4

Kl.12.00-12.45: Billedophængningsseance for Bodil Nyboe Andersen. Frokost.

7. Campusplan og årlig orientering om byggesager samt perspektiv- og investeringsplan
Sagsfremstilling / Bilag 1

8. Godkendelse af ny valgstatut
Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2

9. Meddelelser

10. Eventuelt