Møde nr. 48

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 48

14. september 2010 kl. 9.15-14.00

Åbent møde

 1. Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden

 2. Underskrivelse af referat af bestyrelsens møde den 14. juni 2010

 3. Orientering om optag
  Punkt 3. Sagsfremstilling / Punkt 3, bilag 1 / Punkt 3, bilag 2

 4. Kvartalsrapport, 2. kvartal
  Punkt 4. Sagsfremstilling / Punkt 4, bilag 1 og 2

 5. Orientering om FFL 2011 og budgetscenarier
  Punkt 5. Sagsfremstilling / Punkt 5, bilag 1 / Punkt 5, bilag 2

 6. Udviklingskontrakt for 2011
  Punkt 6. Sagsfremstilling / Punkt 6, bilag 1 / Punkt 6, bilag 2 / Punkt 6, bilag 3 / Punkt 6, bilag 4

  Kl.12.00-12.45: Billedophængningsseance for Bodil Nyboe Andersen. Frokost.

 7. Campusplan og årlig orientering om byggesager samt perspektiv- og investeringsplan
  Punkt 7. Sagsfremstilling / Punkt 7, bilag 1

 8. Godkendelse af ny valgstatut
  Punkt 8. Sagsfremstilling / Punkt 8, bilag 1 / Punkt 8, bilag 2

 9. Meddelelser

 10. Eventuelt