Møde nr. 46

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 46

19. april 2010 kl. 9.00-12.00

 1. Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden

 2. Underskrivelse af referat af bestyrelsens møde den 24. marts 2010

 3. Institutionsrevisors protokollat om udkast til årsrapport for 2009
  Punkt 3. Sagsfremstilling / Punkt 3, bilag 1

 4. Rigsrevisionens erklæring og beretning
  Punkt 4. Sagsfremstilling / Punkt 4, bilag 1 / Punkt 4, bilag 2

 5. Årsrapport
  Punkt 5. Sagsfremstilling / Punkt 5, bilag 1 / Punkt 5, bilag 2 / Punkt 5, bilag 3 / Punkt 5, bilag 4

 6. Meddelelser

 7. Eventuelt