Dagsorden til det 46. bestyrelsesmøde

19. april 2010 kl. 9.00-12.00


Åbent møde
1. Godkendelse af dagsorden

2. Underskrivelse af referat af bestyrelsens møde den 24. marts 2010

3. Institutionsrevisors protokollat om udkast til årsrapport for 2009
Sagsfremstilling / Bilag 1

4. Rigsrevisionens erklæring og beretning
Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2

5. Årsrapport
Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2 / Bilag 3 / Bilag 4

6. Meddelelser

7. Eventuelt