Møde nr. 45


Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 45

24. marts 2010 kl. 9.00-14.00

Bestyrelsesmødet afholdes på Det Naturvidenskabelige Fakultet - Green Lighthouse, hvor bestyrelsen fra kl. 9.00-12.00 afholder ordinært bestyrelsesmøde. Fra kl. 12.15-14.00 får bestyrelsen lejlighed til at møde fakultetsledelsen fra NAT.
Se program for besøg på Det Naturvidenskabelige Fakultet.

 1. Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden

 2. Underskrivelse af referat af bestyrelsens møde den 2. februar 2010

 3. Orientering om plan for efter- og videreuddannelse
  Punkt 3. Sagsfremstilling / Punkt 3, bilag 1

 4. Opfølgning på studienævnsevalueringen
  Punkt 4. Sagsfremstilling / Punkt 4, bilag 1

 5. Orientering om ministeriets opfølgning på universitetsevalueringen

 6. KU's samspil med Folkeuniversitetet
  Punkt 6. Sagsfremstilling / Punkt 6, bilag 1

 7. Meddelelser

 8. Eventuelt