Dagsorden til det 45. bestyrelsesmøde

24. marts 2010 kl. 9.00-14.00


Bestyrelsesmødet afholdes på Det Naturvidenskabelige Fakultet - Green Lighthouse, hvor bestyrelsen fra kl. 9.00-12.00 afholder ordinært bestyrelsesmøde. Fra kl. 12.15-14.00 får bestyrelsen lejlighed til at møde fakultetsledelsen fra NAT.
Program

Åbent møde
1. Godkendelse af dagsorden

2. Underskrivelse af referat af bestyrelsens møde den 2. februar 2010

3. Orientering om plan for efter- og videreuddannelse
Sagsfremstilling / Bilag 1

4. Opfølgning på studienævnsevalueringen
Sagsfremstilling / Bilag 1

5. Orientering om ministeriets opfølgning på universitetsevalueringen

6. KU's samspil med Folkeuniversitetet
Sagsfremstilling / Bilag 1

7. Meddelelser

8. Eventuelt