Dagsorden til det 44. bestyrelsesmøde

2. februar 2010 kl.9.00-12.30


Åbent møde
1. Godkendelse af dagsorden
NB! Mødet er flyttet til Udvalgsværelse 3, Nørregade 10 

2. Underskrivelse af referat af bestyrelsens møde den 10. december 2009

3. Orientering om status for tilpasninger
Sagsfremstilling

4. Mødeplan og årshjul
Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2

5. Mundtlig orientering fra Det Nationale Fødevareforum
Sagsfremstilling

6. Orientering om ph.d.-optag og finansiering
Sagsfremstilling / Bilag 1

7. Bestyrelsens selvevaluering - godkendelse af spørgeskema
Sagsfremstilling / Bilag 1

8. Meddelelser
Sagsfremstilling / Bilag 1
- Orientering fra formændenes møde med ministeren d. 28.1.2010
- Udvalgte arrangementer på KU

9. Eventuelt