Møde nr. 44


Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 44

2. februar 2010 kl. 9.00-12.30

 1. Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden

 2. Underskrivelse af referat af bestyrelsens møde den 10. december 2009

 3. Orientering om status for tilpasninger
  Punkt 3. Sagsfremstilling

 4. Mødeplan og årshjul
  Punkt 4. Sagsfremstilling / Punkt 4, bilag 1 / Punkt 4, bilag 2

 5. Mundtlig orientering fra Det Nationale Fødevareforum
  Punkt 5. Sagsfremstilling

 6. Orientering om ph.d.-optag og finansiering
  Punkt 6. Sagsfremstilling / Punkt 6, bilag 1

 7. Bestyrelsens selvevaluering - godkendelse af spørgeskema
  Punkt 7. Sagsfremstilling / Punkt 7, bilag 1

 8. Meddelelser
  Punkt 8. Sagsfremstilling / Punkt 8, bilag 1
  • Orientering fra formændenes møde med ministeren d. 28.1.2010

  • Udvalgte arrangementer på KU

 9. Eventuelt