Sine Sunesen 

 

 

 

 

 

Personlige data 

Født 17. marts 1967

Nuværende beskæftigelse

Direktør i Akademikerne (AC)

Uddannelse 

1991   Cand. jur., Københavns Universitet

SEP 2011   Stanford University

Tidligere beskæftigelse 

2009-2015   Direktør i Kommunernes Landsforening

2004-2009   Formand for AC

2002-2004   Formand for DJØF

1995-2002   Formand for Overenskomstforeningen i DJØF

1991-1995   Fuldmægtig/ministersekretær i centraladministrationen

Hverv (bestyrelsesposter, medlemskaber mv.) 

2002-   Dommer i Arbejdsretten

2009-   Medlem af TryghedsGruppens repræsentantskab

2004-2009   Formand for Akademikernes Arbejdsløshedskasse

2008-2009   Medlem af Copenhagen Capacitys bestyrelse

2004-2009   Medlem af ATP’s bestyrelse

2004-2009   Medlem af LD’s bestyrelse

2004-2009   Næstformand i Lån og Spar Banks bestyrelse

1995-2002   Næstformand for Juristernes og Økonomernes pensionskasse. Medlem af en række europæiske organisationers styrende organer