Signe Møller Johansen

 
P
ersonlige data 

Født 18.oktober 1975

Uddannelse 

2003   Mag.art. i Litteraturvidenskab, Syddansk Universitet

Efteruddannelse

2014   Organisationspsykologiuddannelsen, UCC/Djøf

2007-2012   Kurser i projektledelse og facilitering, bl.a. for erfarne projektledere på KU

2009-   Forhandleruddannelse ++ og internationale forhandlerseminarer, Djøf

2011   Ansættelsesret og personalejura, Dansk Magisterforening

2009-2011   AC-vejlederuddannelsen for AC-vejledere ved danske universiteter, AEU

2008-   Kurser for tillidsrepræsentanter i det offentlige, Dansk Magisterforening

2008    Eksamineret karrierecoach, Mercuri Urval

2006    Human Resources, Niels Brock

Nuværende beskæftigelse

2015-   Specialkonsulent, Vejledning & Optagelse, Uddannelsesservice, Københavns Universitet

Tidligere beskæftigelse 

2007-2014   Fuldmægtig, Vejledning & Optagelse, Uddannelsesservice, Københavns Universitet

2006-2007   Konsulent, IT-Kompetence

2004-2005   Virksomhedskonsulent, Herlev Kommune

2003-2004   Ansvarshavende redaktør, Kvinden & Samfundet

2002-2003   Vejleder, Studie- og erhvervsvejledningen, Syddansk Universitet

2000-2003   Faglig vejleder, Center for Litteraturvidenskab og Semiotik, Syddansk Universitet

Hverv (bestyrelsesposter, medlemskaber mv.) 

2016-   Medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Magisterforening

2014-   Medlem af DM Offentligs Bestyrelse (Dansk Magisterforening)

2012-   Fællestillidsrepræsentant for AC-TAP, Københavns Universitet

2012-   Formand for AC-klubbens bestyrelse, Københavns Universitet

2008-   Medlem af AC-klubbens bestyrelse, Københavns Universitet

2008-2013   Medlem af Uddannelsesledelsen for AC-vejlederuddannelsen for AC-vejledere ved danske universiteter, AEU

2008-   Tillidsrepræsentant i Fællesadministrationen, Københavns Universitet

2002-2004   Medlem af Forbrugerrådet

2003-2004   Bestyrelsesmedlem, Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter

2003-2004   Næstformand i Dansk Kvindesamfund

2001-2004   Medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Kvindesamfund