Rebecca Ingemann Madsen

Personlige data  

Født 24. august 1991

Uddannelse 

Kandidatstuderende, Jura, københavns Universitet

Bachelor i Jura, Københavns Universitet, 2017

Hverv (bestyrelsesposter, medlemskaber mv.) 

2016-2017   Medlem af det Akademiske Råd, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

2014-2015   Næstformand i Studenterrådet

2013-2015   Medlem af Studenterrådets bestyrelse