Mads Krogsgaard Thomsen

 

 

 

 

 

 

 
Personlige data 

Født 27. december 1960

Nuværende beskæftigelse

2000- Koncerndirektør for Forskning og Udvikling, Novo Nordisk

Uddannelse 

2000   Adjungeret professor i farmakologi

1991   Dr.med.vet., Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

1989   Ph.D. grad (lic.med.vet.), Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

1986   Cand.med.vet.

Tidligere beskæftigelse 

1991-2000   Forskellige lederstillinger på Novo Nordisk, inklusive stigende forskningsdirektør-ansvar siden 1994

1988-1991   Farmakolog på LEO Pharma

1986-1988   Ph.D. stipendiat på Klinisk Institut og Farmakologisk Afdeling

1979-1980   Værnepligt i Flyvevåbnet

Hverv (bestyrelsesposter, medlemskaber mv.) 

2012-   Bestyrelsesmedlem, Københavns Universitet

2006-   Medlem af bestyrelsen for Cellartis AB

2002-2003   Præsident for Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV)

2001   Medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV)

2000-2008   Bestyrelsesmedlem, Danmarks Tekniske Universitet (DTU)