Agnete Raaschou-Nielsen

Bestyrelsesmedlem Agnete Raaschou-Nielsen

Personlige data 

Født 18. december 1957

Uddannelse

1989     Post-doc studier ved Stanford Business School, Californien

1988     Ph.D. (lic. polit), Københavns Universitet

1985     Cand. polit, Københavns Universitet

1981     Studier ved Universidad Complutense, Madrid

Nuværende beskæftigelse

Bestyrelsesmedlem på fuld tid

Tidligere beskæftigelse 

2006-2011     Chief Operating Officer (og før det andre stillinger), Aalborg Portland Holding A/S

2001-2006     Adm. direktør, Zacco Denmark A/S

1999-2000     Adm. direktør, Coca-Cola Tapperierne A/S

1990-1999     Underdirektør (og før det andre stillinger), Carlsberg A/S

1988-1990     Adjunkt, Handelshøjskolen i København

1985-1988     Kandidatstipendiat, Københavns Universitet

Hverv (bestyrelsesposter, medlemskaber mv.) 

1998-             Formand, næstformand og medlem af bestyrelsen for en række danske og svenske børsnoterede selskaber inden for produktion, service og finans

1998-2014     Medlem af en række bestyrelser for statsligt ejede enheder under bl.a. udenrigsministeriet, finansministeriet og erhvervsministeriet

1990-2015     Censor ved tre universiteter, medlem af advisory boards og programkomiteer mv. for forskningsenheder under Handelshøjskolen i København, Københavns Universitet og Forskningsrådene