Bestyrelse – Københavns Universitet

Formål og sammensætning

Som universitetets øverste myndighed har Københavns Universitets bestyrelse til opgave at varetage universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution. Bestyrelsen fastlægger blandt andet retningslinjerne for universitetets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Bestyrelsen er sammensat af seks eksterne medlemmer og fem interne medlemmer. Medlemmerne sidder for en fireårig periode fra den dato, de tiltræder. Dette gælder dog ikke studenterrepræsentanterne, der er på valg hvert andet år. 

Der afholdes bestyrelsesmøder cirka 8 gange årligt, hvor også universitetets øverste ledelse deltager.

Bestyrelsen 2014

Foto: KU’s bestyrelse og øverste daglige ledelse, juni 2014.

Øverst og nedad fra venstre: Universitetsdirektør Jørgen Honoré, prorektor for forskning og innovation Thomas Bjørnholm, bestyrelsesmedlem Jannik Johansen, bestyrelsesmedlem Mads Krogsgaard Thomsen, bestyrelsesmedlem Emilie Nayberg (udtrådt efter endt valgperiode pr. 31. dec. 2014), rektor Ralf Hemmingsen og bestyrelsesmedlem Gwen Gruner-Widding.

Nederste række fra venstre: Bestyrelsesmedlem Joan Sonne Lykkeaa, bestyrelsesmedlem Kari Melby, prorektor for uddannelse Lykke Friis, bestyrelsesformand Nils Strandberg Pedersen, bestyrelsesmedlem Anja C. Andersen, bestyrelsesmedlem Leif Søndergaard og bestyrelsesmedlem Peter Gæmelke.

Fraværende: Bestyrelsesmedlem Sine Sunesen.

Pr. 1. jan. 2015 indtræder Søren Axel Petersen som studenterrepræsentant i KU's bestyrelse og Emilie Nayberg træder ud. Foto af bestyrelsen 2015 kommer snarest.