Bestyrelse – Københavns Universitet

Formål og sammensætning

Som universitetets øverste myndighed har Københavns Universitets bestyrelse til opgave at varetage universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution. Bestyrelsen fastlægger blandt andet retningslinjerne for universitetets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Bestyrelsen er sammensat af seks eksterne medlemmer og fem interne medlemmer. Medlemmerne sidder for en fireårig periode fra den dato, de tiltræder. Dette gælder dog ikke studenterrepræsentanterne, der er på valg hvert andet år. 

Der afholdes bestyrelsesmøder cirka 8 gange årligt, hvor også universitetets øverste ledelse deltager.

Bestyrelsen 2017

Foto: KU’s bestyrelse og øverste daglige ledelse 2016.

Pr. 1. jan. 2017 er Elias Westergaard tiltrådt i stedet for Søren Axel Pedersen.

Øverste række fra venstreProrektor for forskning og innovation Thomas Bjørnholm, bestyrelsesmedlem Jannik Johansen, bestyrelsesmedlem Søren Axel Petersen og universitetsdirektør Jesper Olesen.

Miderste række fra venstre: Bestyrelsesmedlem Mads Krogsgaard Thomsen, bestyrelsesmedlem Eske Willerslev, bestyrelsesmedlem Kari Melby, bestyrelsesmedlem Alexander Schwartz Thorvaldsen og bestyrelsesmedlem Signe Møller Johansen.

Nederste række fra venstre: Prorektor for uddannelse Lykke Friis, bestyrelsesmedlem Anja C. Andersenbestyrelsesformand Nils Strandberg Pedersen, rektor Ralf Hemmingsen, bestyrelsesmedlem Sine Sunesen og bestyrelsesmedlem Jakob Thomasen.