Bestyrelse – Københavns Universitet

Formål og sammensætning

Som universitetets øverste myndighed har Københavns Universitets bestyrelse til opgave at varetage universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution. Bestyrelsen fastlægger blandt andet retningslinjerne for universitetets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Bestyrelsen er sammensat af seks eksterne medlemmer og fem interne medlemmer. Medlemmerne sidder for en fireårig periode fra den dato, de tiltræder. Dette gælder dog ikke studenterrepræsentanterne, der er på valg hvert andet år. 

Der afholdes bestyrelsesmøder cirka 8 gange årligt, hvor også universitetets øverste ledelse deltager.

Bestyrelsen 2016

Foto: KU’s bestyrelse og øverste daglige ledelse 2015.

Pr. 1. jan. 2016 er Jakob Thomasen tiltrådt i stedet for Peter Gæmelke, Alexander Schwartz Thorvaldsen i stedet for Gwen Gruner-Widding, Signe Møller Johansen i stedet for Joan Sonne Lykkeaa og Eske Willerslev i stedet for Leif Søndergaard. Nyt billede kommer april 2016.

Øverst fra venstre: fhv. bestyrelsesmedlem Peter Gæmelke, bestyrelsesmedlem Anja C. Andersen, prorektor for forskning og innovation Thomas Bjørnholm og bestyrelsesmedlem Jannik Johansen.

Miderste række fra venstre: Bestyrelsesmedlem Søren Axel Petersen, bestyrelsesformand Nils Strandberg Pedersen, fhv. bestyrelsesmedlem Gwen Gruner-Widding, bestyrelsesmedlem Kari Melby og fhv. bestyrelsesmedlem Joan Sonne Lykkeaa. 

Nederste række fra venstre: Rektor Ralf Hemmingsen, prorektor for uddannelse Lykke Friis, bestyrelsesmedlem Sine Sunesen, bestyrelsesmedlem Mads Krogsgaard Thomsen, fhv. bestyrelsesmedlem Leif Søndergaard og fhv. universitetsdirektør Jørgen Honoré. Universitetsdirektør Jesper Olesen (tiltrådt 1. maj 2015) er ikke på billedet.