Bestyrelse – Københavns Universitet

Bestyrelsen sammen med direktionen

Formål og sammensætning

Som universitetets øverste myndighed har Københavns Universitets bestyrelse til opgave at varetage universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution. Bestyrelsen fastlægger blandt andet retningslinjerne for universitetets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Bestyrelsen er sammensat af seks eksterne medlemmer og fem interne medlemmer. Medlemmerne sidder for en fireårig periode fra den dato, de tiltræder. Dette gælder dog ikke studenterrepræsentanterne, der er på valg hvert andet år. 

Der afholdes bestyrelsesmøder cirka 8 gange årligt, hvor også universitetets øverste ledelse deltager.

Bestyrelsen 2017

Foto: KU’s bestyrelse og øverste daglige ledelse marts 2017.

Øverste række fra venstre: Bestyrelsesmedlem Anja C. Andersen, bestyrelsesmedlem Alexander Schwartz Thorvaldsen, bestyrelsesmedlem Jannik Johansen, bestyrelsesmedlem Jakob Thomasen, bestyrelsesmedlem Signe Møller Johansen, bestyrelsesmedlem Elias Westergaard, bestyrelsesmedlem Nils Strandberg Pedersen.

Nederste række fra venstre: Prorektor for uddannelse Lykke Friis, universitetsdirektør Jesper Olesen, bestyrelsesmedlem Sine Sunesen, rektor Henrik C. Wegener, bestyrelsesformand Mads Krogsgaard Thomsen, prorektor for forskning og innovation Thomas Bjørnholm.

Hertil kommer: Bestyrelsesmedlem Kari Melby og bestyrelsesmedlem Eske Willerslev, der ikke er med på billedet.